Månadsarkiv: juni 2010

VA Teknik tecknar flera nya stororder.

Under andra kvartalet 2010 har VA Teknik i Borås AB tecknat flera stora avtal om leveranser av kedjeskrapor m.m. till kunder i såväl Sverige, Skandinavien som i Mellanöstern. ”Det är otroligt stimulerande att vi bl.a. kunnat knyta en lokal väletablerad entreprenör till oss i Mellanöstern. Det gör att vi får en helt annan närvaro i den regionen” säger Marko Kunerus Säljare på VA Teknik. ”VA Teknik har för länge sedan levererat till regionen och det är fantastiskt att vi nu kan vinna ny mark. Vi hoppas naturligtvis att detta bär mer frukt på sikt” ”Även orderingången i Sverige har varit god jämfört med föregående år vid samma tidpunkt med leveranser från Malmö i söder till Luleå i norr”.