Månadsarkiv: mars 2011

VA Teknik på Americana 2011 Montreal

VA Tekniks monter på ”VA-mässan” I Montreal var mycket välbesökt och det fanns ett stort intresse för svensk vattenreningsteknik. Efter besök på kanadensiskt reningsverk kan vi konstatera att den europeiska vattenreningstekniken ligger många år före den kanadensiska. Detta gör den kanadensiska marknaden intressant för oss och med tanke på deras behov av teknik och storlek finns en mycket stor potential för affärer. Vi träffade mycket människor och skapade många fina kontakter som redan resulterat i förfrågningar.

VA Teknik ställer ut i Kanada

VA Teknik kommer att delta på Americana trade 2011 trade show på Palais de Congresse i Montreal Canada. Mässan riktar sig mot vatten och avloppsrening och är en viktig mötesplats för aktörerna på den Kanadensiska och Nordamerikanska vattenenreningsmarknaden. Träffa oss i monter nr 1914 www.americana.org