Månadsarkiv: september 2011

Nytt kontrakt med VA Syd

VA Teknik har idag undertecknat ett nytt kontrakt med VA Syd i Malmö för renovering av slamskrapor mellansedimenteringsbassänger på Sjölunda reningsverk.

VA Teknik levererar 10m bred kedjeskrapa.

VA Teknik har fått förtroendet att leverera en plastkedjeskrapa till en för Sverige extremt bred och lång försedimenteringsbassäng. Bassängen som är 10,3m bred och 65m lång ligger i Säffle. Skrapan ingår i en större entreprenad där vår kund är Ifo Vattenrening, slutkunden är Säffle kommun. – Tack vare vår utvecklade förstärkta skrapprofil kan vi som enda leverantör i Sverige leverera kedjeskrapor till bassänger upp till 10m bredd. säger Martin Jingnäs VD Bilden VA Tekniks försäljningsingenjör Simon Warnquist tilsammans med representater för säffle kommun.

VA Teknik bygger nytt i Viared

VA Teknik planerar att bygga nytt på Viareds industriområde väster om Borås. Det snabbt expanderande företaget har blivit trångbott i hyrda lokaler och vi planerar nu för en modern produktionsanläggning, rymliga kontorslokaler och ett showroom för företagets produkter. Bygget vid Nabbamotet i västra delen av Viared, som kan komma att påbörjas inom ett år, ska ligga närmast motorvägen R40, mellan Ellos och Borås Tidning Tryckeri. Kontorsdelen planeras i två våningsplan mot motorvägen, som en del av det representativa skyltfönster för Borås som Viareds industriområde har kommit att bli. Fabriksdelen förläggs i huvudsak in mot industriområdet, där också tillfartsmöjligheter för tunga transporter finns. Anlitad arkitekt är Magnus Thureborn, vid Creacon Arkitekter, som skissat på en byggnad i svartmålad betong, stora glasytor vid kontoret och bakombelyst perforerad plåt i indragen fasad mot motorvägen. Företaget ska också utnyttja bra skyltytor mot vägen. Utöver välplanerade kontor, produktionslokaler och personalutrymmen kommer nybygget att kunna erbjuda ett helt nytt showroom för VA Teknik, en resurs som företaget hittills saknat i den nuvarande hyrda lokalen några hundra meter från den nya anläggningen. Bygget kan sannolikt påbörjas sommaren 2012 och stå klart att tas i bruk ett år senare.