Månadsarkiv: september 2012

GEAs representant på VA-Mässan

Tyska GEA:s regionala försäljningschef Michael Aubert medverkar under två dagar i VA Tekniks monter vid VA-Mässan i Göteborg för att svara på kundernas frågor om bland annat plastmedia till lamellsedimentering och biobäddar. Men också för att fortlöpande utbildning av VA Tekniks personal. –Vi har ett mycket bra samarbete med VA Teknik, som är fruktbart för båda företagen, säger Michael Aubert. Vårt samarbete och våra affärer ger fördelar åt båda håll och vi ser oss inte på något sätt som konkurrenter. Båda företagen drar in uppdrag där det andra kan engageras för att bidra med sin kompetens. VA Tekniks specialisering ligger på beprövade och mycket slitstarka kedjeskrapsystem, medan GEA tillhandahåller lameller både för en fysisk process och en biologisk. –Vi gillar VA Tekniks spridare som ger en mycket jämn spridning av det avloppsvatten som ska renas från slam. Det jämna flödet är helt avgörande för att kapaciteten ska kunna utnyttjas. Bland samarbetena märks VA Tekniks aktuella leverans av ny biobädd för till det kommunala avloppsreningsverket i Örkelljunga. Men också internationella uppdrag, exempelvis projekt i Saudiarabien. Bildtext: GEA:s Michael Aubert i mitten, flankerad av från vänster Andreas Riedel, Martin Jingnäs, Simon Warnquist och Marko Kunerus.

Intressant leverans till Örkelljunga

VA Teknik levererar och installerar, med entreprenören JC Pool i Kalmar som kund, en ny biobädd till det kommunala avloppsreningsverket i Örkelljunga. Leveransen innehåller dels lamellsedimentering i form av biobäddsmaterial i plast från VA Tekniks samarbetspartner GEA i Tyskland, vars representant för övrigt gästar företagets monter på VA-mässan i Göteborg, dels motordrift till spridaren och en höjningssats för att få plats med mer biobäddsmaterial. –Det här är en mycket intressant leverans för oss, säger VA Tekniks försäljningsingenjör Marko Kunerus. Det är inte så ofta vi gör liknande installationer, men efterfrågan på biobäddsmaterial ökar stadigt. Leveransen utgör för VA Teknik ytterligare ett intressant referensobjekt. Den ersätter en annan leverantörs anläggning som kollapsat samt en utökning av kapaciteten. Ordervärdet för hela leveransomfattningen är på en dryg miljon kronor. Fördelen med den biobädd som nu levereras med flera lager plastmedia ovanpå varandra är att den skapar mycket stor yta för slamsedimentering på liten yta. –Efterfrågan ökar eftersom det finns många reningsverk som behöver effektiviseras utan att man behöver bygga nytt. Biobäddar med det gamla byggsättet fylldes med makadam, dagens plastmaterial tillför många fördelar. Man kan använda befintliga bassänger, men ändå öka reningskapaciteten, säger Marko Kunerus.

VA Mässan i Göteborg 18-20 September

Välkommen att titta in hos oss på VA-mässan. Vi har under onsdagen och torsdagen besök från vår samarbetspartner för lamellsedimentering i montern. Ta med dig dina frågor så hjälper vi dig på plats!