Månadsarkiv: februari 2013

Biobäddmaterialets utveckling

Sedan biobäddsmaterialet i plast uppfanns har stor utveckling skett. De första trevande stegen togs genom analyser och beräkningar som mynnade ut i att man gjorde materialval som befanns tillämpliga tillsammans med de tillverkningsmetoder som var kända då. Materialet levererade resultat i form av utmärkta utsläpps värden. I ytterst få fall dök oönskade reslutat upp såsom bäddar som gav vika, utredningar tillsattes och slutsatser drogs. En slutsats var att det PVC-material som man använde hade nått ändan på sin livscykel och var således utmattat. I något fall isbildning och i något fall bristande underhåll. En andra slutsats var att materialet utsattes i vissa processer och miljöer för högre belastning än beräknat och man kunde även konstatera att belastningen fördelades på olika nivåer i biobäddarna. Det översta skiktet blev det tyngsta men var också det som beräknat klarade minst belastning eftersom utgångspunkten var att belastningen steg ju längre ned i bädden man kom. Allt uppdagades genom att material som levererades till pappersbruk gav vika och man startade en utredning vilken påvisade att belastningen dessutom vår avsevärt högre för en sådan applikation. Mycket har som sagt skett, nu och då går knappast att jämföra längre. Då användes PVC, Idag används PP Polypropylen Då limmades blocken, Idag plastsvetsas blocken Dagens material med moderna och kontrollerade tillverkningsprocesser gör att materialet idag klarar belastningar mer än dubbelt höga. Med mer än 1000 levererade biobäddar finns idag en erfarenhetsbank som väldigt få aktörer på marknaden har. Kontakta oss för lösningsförslag kring hur man kan gå tillväga för att nå en ökad kapacitet med bibehållen servicegrad eller bättre.