Månadsarkiv: juni 2013

Monterat och klart på Käppalaverket

VA Teknik är nu klara med monteringen av 20 stycken nya kedjeskrapor på Käppalaverket på Lidingö. De gamla uttjänta skrapspelen har bytts ut och entreprenaden har utförts i fem etapper med fyra bassänger med måtten 7×45 meter i taget. Förbesiktningen av den sista etapped skedde den 13 juni med gott resultat. Käppala avloppsreningsverk ägs av Käppalaförbunder där elva kommuner i Stockholms närhet är anslutna som medlemmar. Totalt renas vatten från en halv miljon människor här.