Månadsarkiv: december 2014

God Jul och Gott Nytt År!

VA Teknik önskar alla kunder, samarbetspartners och vänner en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

VA Teknik har fått ett systerföretag

Som ett led i att stärka VA Teknik AB och bädda för en snabbare internationell tillväxt har Hydria Invest AB tecknat avtal om förvärv av Mellegård & Naij AB. -Vår förhoppning är att bolagen ska berika varandra genom sina olika unikiteter. Det finns ingen konkurrenssituation mellan bolagen utan de kompletterar varandra likt ett pussel. Nya distributionskanaler, ett kompletterande sortiment, en effektiv produktion i Skövde och en slagkraftig marknadsorganisation gör att vi kan räkna med ett spännande 2015, säger Hydria Invests vd Micael Barrstrand. Mellegård & Naij AB är ett svenskt bolag som designar, tillverkar och säljer mekanisk utrustning för vattenrening och avfallshantering. Produktionen ligger i Skövde och sysselsätter 20 personer. Försäljningskontor finns i Kungsbacka. Marknaden för bolagets produkter finns i hela världen och av försäljningen på 28 miljoner går drygt 80 procent på export. I produktsortimentet finns ett 20-tal produkter, varav trappstegsgallret Cross Screen XS är huvudnummer och känt som ett bland de mest driftsäkra på världsmarknaden. Mellegård & Naij AB startades 2002 av Per Mellegård och Stefan Naij som fortsatt kommer att leda företaget. -Vi tror att Hydria Invest kan hjälpa oss att ta företaget till nästa steg. Vi vill växa tillsammans och hitta ett djupare samarbete med VA Teknik genom gemensamma försäljningsaktiviteter, utbildningar, konstruktionsgenomgångar och samordnade produktionsresurser, säger vd Per Mellegård. På bild: Per Mellegård och Stefan Naij.