Månadsarkiv: maj 2015

Pilot project in Pakistan

VA Teknik participates in a pilot project in Pakistan. Karachi, the largest city and the financial center of Pakistan.

Karachi is the center for this study of biological trickling filters. VA Teknik has provided the rotating distributor.

The distributors are part of a mobile pilot plant specially designed for trials and evaluations with as accurate environment as possible.

– By doing this kind of in-situ-analyses we increase our expertise and know-how, declares Sales & Business Development Manager Mr. Marko Kunerus

Pilotprojekt i Pakistan

Just nu medverkar VA Teknik i ett pilotprojekt i Pakistan. Det är i Karachi, landets största stad och finansiella centrum, som man byggt en pilotanläggning med biobäddar dit VA Teknik levererat roterande spridare avsedda för biologisk rening. Spridarna monterades tidigare i år och nu pågår en utvärdering.

-Vid bra utfall kan vi hamna i en stark position för att leverera flera stora spridare till Karachi, säger försäljningschef Marko Kunerus på VA Teknik.