Månadsarkiv: september 2019

Hydria Water på invigningen av Sobacken

Den 12:e september invigdes Sobacken under högtidliga former med lunch och guidad visning. Hydria Water har levererat produkter för 10 miljoner kronor, och var på plats för att fira.

Med ett nytt avloppsreningsverk och biobränslebaserat kraftvärmeverk har Borås uppgraderats till nästa generation. Det nya avloppsreningsverket möjliggör en utökning av avloppsmängder samtidigt som utsläppsnivåer på kväve, fosfor och organiskt material ligger på rekordlåga nivåer. Miljöpåverkan kommer drastiskt att minska och Borås har nu ett av världens renaste avloppsvatten och kraftvärmeverket kommer att producera miljösmart fjärrvärme och förnybar el till boråsarna i många år framöver.

-Det är tryggt att ha anläggningar som kan göra både värme och elektricitet och dessutom vara i världsklass, som den här anläggningen, säger Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister, som tillsammans med landsbygdsminister Jennie Nilsson var på plats på invigningen på Sobacken.

Hydria Waters produkter finns med i flera delar av anläggningen och man har bland annat levererat sandfångskrapor, dekanteringsrännor, avdragsrännor, för- och mellansedimenteringsskrapor och maskiner till Actiflo – en reningsprocess framtagen av Veolia Water Technologies.

-Det är den enskilt största ordern för VA Teknik Sweden, och det känns fantastisk kul att få förtroendet att leverera till Sobacken, säger Martin Jingnäs, vd på Hydria Water.

Korta fakta om Energi- och Miljöcenter:

Avloppsreningsverket är dimensionerat för följande kapacitet och utsläppsvärden:

  • PE (personekvivalenter): 150 000
  • Maxkapacitet: 10 000 m3/h
    Kväve (Ntot): 8 mg/l (årsmedelvärde)
  • Organiskt material (BOD7): 8 mg/l (kvartalsmedel-värde)
  • Fosfor (Ptot): 0,2 mg/l (kvartalsmedelvärde)

Kraftvärmeverket kommer elda biobränsle: 475 GWh

Förnybar el: 155 GWh
Fjärrvärme: 375 GWh

Mobil inloppshantering till Sjölunda reningsverk

Sjölunda är ett av Sveriges största reningsverk och har cirka 300 000 personer anknutna till sig. Under utbyggnationen uppstod problem med förseningar, och VA Syd valde att hyra in en mobil inloppshantering av Hydria Water.

 Sjölunda reningsverk ligger i norra delen av Malmö hamn och tar emot avloppsvatten motsvarande sju fulla badkar per sekund (ca 1350 liter per sekund). Verket togs i drift 1963, och pågrund av klimatförändringar och befolkningsökning byggs nu verket om för att kunna ta emot större volymer. På grund av förseningar fick VA Syd problem med driften och rådfrågade Hydria Water om lösningar.

-Det befintliga inloppet var försenat och man kunde inte driftsätta det nya biologiska steget eftersom befintliga rensgaller på Sjölunda inte är tillräckligt effektiva. Vi föreslog ett mobilt inlopp som en provisorisk lösning, vilket har fungerat väldigt bra för kunden, säger Philip Carlsson på Hydria Water.

Det mobila inloppet installerades i maj och kommer att finnas på plats året ut tills Sjölundas nya inlopp med rensgaller är färdigställt.

-Vi har även nyligen sålt en mobil inlopssdel till Island och får en hel del förfrågningar. Det är många som insett att det är en väldigt bra lösning vid akuta situationer och som provisorisk lösning vid renovering av reningsverk.