Månadsarkiv: mars 2021

Hydria Water samarbetar med fjällbyarna Storlien och Bydalen

Under 2020 levererade och installerade Hydria Water ett nytt avloppsreningsverk i Bydalen i Åre kommun. Nu satsar kommunen vidare på samma spår för reningsverket i byn Storlien.

Det befintliga reningsverket har nått sin maxkapacitet och en investering i en ny anläggning är ett avgörande led för att bibehålla kommunens utveckling och attraktionskraft. På grund av detta har samtliga detaljplaner och expansioner i området stoppats de senaste fem åren. Det nya avloppsreningsverket blir en betydelsefull händelse både för Storlien som by men också för kommunen för att fortsatt exploatering ska ske.

Projektet blir i princip en identisk kopia av installationen i Bydalen. Båda projekten är nybyggnationer där man använder sig av 3D-konstruktion vilket gör att kommunikationen är väldigt lätt att arbeta med – vilket har visat goda resultat.

– Kommunikationen mellan beställare, projektledare, projektör och maskinleverantör har varit väldigt fördelaktig att arbeta med eftersom vi använt oss av 3D-konstruktion. Vid olika parters behov av förändringar har vi kunnat kommunicera med gemensamma underlag för att optimera installation och montagetider. Vi har dragit nytta av de olika parternas kompetens för att få till en så lyckad och effektiv installation som möjligt, säger Andreas Riedel, teknisk chef på Hydria Water.

Det nya avloppsreningsverket i Storlien får liknande bassängutformning samt samma mängd bottenskrapor, flytslamsrännor och avdragsrännor som Bydalen. Montering och installation utförs i maj/juni 2021.

Åre Kommun Reningsverk Hydria Water

Svensk tillverkning, hög kvalitet och hållbara lösningar inom Hydria Group

På Hydria Water står vi för svensk tillverkning, hög kvalitet och hållbara lösningar. Dessa värdeord delar vi gemensamt med övriga företag inom vår koncern Hydria Group. Koncernen, med fokuspunkt på miljö, bildades 1994 och har sedan dess sett stora framgångsfaktorer inom verksamhetsområdena vatten, skog, ventilation och IT. Vi är både stolta och tacksamma över att ingå i en väletablerad koncern med fina värderingar som verkar på en internationell marknad.  

En av de många styrkor med att ingå i denna koncern är att vi mellan bolagen kan göra många utbyten då vi besitter olika kunskaper inom olika branscher. Under åren har utvecklingen av vattenreningslösningar gått framåt vilket är mycket tack vare den väletablerade koncernen bakom Hydria Water. Vi fortsätter sikta framåt och jobbar nu med att skapa förutsättningar för att ta nästa steg i vår utvecklingsresa.

Hydria Groups framtidsstrategi är att fortsätta växa genom modern produktionsteknik, innovationsarbete, produktutveckling och välanpassade lokaler. Det långsiktiga målet är att bli en innovationskoncern som jobbar med nya material och med en cirkulär ekonomi. Tillsammans jobbar vi för en bättre miljö, ett bättre och säkrare inomhusklimat och en renare värld.

Läs gärna mer om koncernen på deras hemsida som samlat information kring de olika involverade branscherna och företagen.

Hydria Water

Storsatsning på miljön i Östersjön

Käppalaverket på Lidingö renar idag vatten från över en halv miljon människor. Nu görs en storsatsning för att kunna öka kapaciteten och skapa en renare Östersjö.

Under de kommande sju åren kommer Käppalaförbundet modifiera och uppgradera den nuvarande reningsprocessen för att klara de skärpta reningskraven och öka kapaciteten för att kunna rena avloppsvatten från fler invånare. Hydria Water har blivit utvalda som leverantörer och kommer att leverera kedjeskrapor och dekanteringsrännor till en del av Käppalaverkets eftersedimenteringsbassänger.

-Vi har levererat kedjeskrapor till Käppalaverket för åtta år sedan. Kunden var nöjd med utförande och systemen som levererades då, och vi har haft en tät kontakt och ett nära samarbete sedan dess. År 2023 när vi har levererat alla nya kedjeskrapor kommer vi att ha 32 kedjeskrapor på plats och levererat till samtliga bassänger, vilket vi är väldigt stolta över, säger Johan Fritz, försäljningsingenjör på Hydria Water.

Käppalaförbundet har sin anläggning under marken i stora bergrum i Käppala på östra Lidingö. Vattnet från cirka 500 000 personer rinner till verket via ett sex mil långt tunnelsystem. I verket renas också vatten från hushåll, skolor, industrier, kontor och sjukhus. Slam, fosfor och kväve tas bort ur avloppsvattnet genom mekanisk, biologisk och kemisk rening. Processen sker i flera reningssteg och tar ett till två dygn innan det renade vattnet släpps i Östersjön.

Från 2021 till 2027 ska verkets befintliga reningsprocess utvecklas och kompletteras med ny teknik i en ny konfiguration, för att kunna ta bort ännu mer kväve, fosfor och organiska föroreningar – samtidigt som kapaciteten ska ökas.

-Det är ett av våra största projekt, säger Johan.

Projektet kommer att utföras i etapper under drift, och just nu pågår första delen av montagearbetet för Hydria Water.


Foto: Rikkard Häggbom

Nu skapar vi framtidens serviceorganisation

För att kunna erbjuda kunderna bästa service satsar nu Hydria Water och skapar en helt ny service- och eftermarknadsavdelning. Nyanställda Jörgen Edelmalm och Peter Rosén Tengling leder arbetet, och har båda lång erfarenhet inom service och teknik.

-Det finns en stor potential på eftermarknaden med den här typen av produkter. Nu rustar vi för framtiden med vår nya serviceorganisation – vi ska ha service i världsklass!

Jörgen Edelmalm har rollen som servicechef på Hydria Water och har tidigare varit verkstadschef både på Processmodul i Motala och Elva AB.

-Jag har monterat både VA Teknik Sverige och Mellgård & Naijs produkter och kände till varumärket. Jag gillar branschen, tycker det är bra kvalitet på produkterna och ett härligt gäng att arbeta med. Det som driver mig är att få utveckla en verksamhet och vara en problemlösare – det är något jag brinner för, säger Jörgen och fortsätter:

-Kunden ska inte behöva höra av sig till oss, vi ska förekomma det och sätta upp en struktur för att förhindra driftstopp, till exempel genom en digitaliseringsprocess.

Jörgen utgår från Motala där han och det nyanställda serviceteamet flyttat in i de nybyggda kontoren hos Rasch som är en del av samma koncern – Hydria Group. Just nu består serviceteamet av tre personer men planen är att utöka teamet och rekrytering pågår.

Peter Rosén Tengling började sin anställning som eftermarknadschef den första oktober och jobbar tätt ihop med Jörgen.

-Vi gör det här uppdraget tillsammans som ett team – Jörgen har en oerhörd erfarenhet! Min roll är mer att jobba långsiktigt och bygga upp en helt ny organisation och ta ett strategiskt ansvar.

Peter har arbetat inom försäljning inom hela sin yrkesverksamma karriär. Åren 2006-2013 drev han det egna företaget Roséns glascenter innan det såldes till Ryds Glas där han jobbade kvar som konsult inom offentlig upphandling innan han kom till Hydria Water.

-Jag hade hört mycket positivt om företaget och att det var en stabil koncern.  Mitt mål är att man ska vända sig till oss i första hand för service, oavsett vilken maskin och leverantör. Nu rustar vi för framtiden – vi ska ha service i världsklass!

Nu skapar vi framtiden serviceorganisation