Månadsarkiv: september 2021

Träskrapor från 1972 har gjort sitt

Vidöns Reningsverk i Hammarö kommun har haft fyra uppsättningar med träskrapor i drift sedan 1972 som sedan en lång tid tillbaka har gjort sitt. Hög kvalitet på tidigare leveranser resulterade i förtroendet att man i ett tidigt skede tog kontakt med Hydria Water för att klargöra hur en moderniserad lösning kan se ut.

Lösningarna utformades utifrån önskemål från driftpersonalen gällande utrustning och teknisk specifikation. Projektet för Hydria Water inkluderade rivning, montage och leverans av fyra nya plastkedjeskrapor.

Vidöns Reningsverk är idag ett mer moderniserat reningsverk med genomtänkta och hållbara lösningar.

Hydria Water Vidön reningsverk

Nya slamförtjockare på Kungsängsverket i Uppsala

Kungsängsverket är det största reningsverket hos Uppsala Vatten. Reningsverket behandlar vatten från privatpersoner, företag och övriga verksamheter och renar årligen cirka 20 miljoner kubikmeter avloppsvatten.

Under kommande år står Uppsala Vatten inför stora investeringar då hela Kungsängsverkets grovrening behöver bytas ut. För att möjliggöra ombyggnationen för grovreningen behövde även en hel del andra processer på reningsverket uppgraderas. Hydria Water blev tillfrågade om att ta fram en lösning där två roterande slamskrapor, som inte varit i drift på många år, skulle uppgraderas till två centrumdriva roterande slamförtjockare. För att möjliggöra montage av de nya maskinerna, som har en hängande konstruktion, stod även Hydria Water för tillverkning av nya bryggor bestående av en fackverkskonstruktion.

Projektet utfördes i samarbete med Miva Montage och monteringen utfördes i början av 2021. De nya slamförtjockarna är placerade i bassängerna som ligger precis innanför entrégrindarna till reningsverket och är således det första man som besökare möts av.

Hydria Water Kungsängsverket Uppsala Miva Montage