Månadsarkiv: februari 2022

Hydria Water rustar upp och effektiviserar Arboga reningsverk

Just nu pågår en omfattande renovering av Arboga reningsverk som varje dag renar cirka 6000 kubikmeter avloppsvatten. Efter en vunnen upphandling under hösten 2021 tillverkar och installerar vi på Hydria Water just nu nya maskiner för reningsverket i samarbete med Ståthöga MA Teknik. Vi ansvarar för nya plastkedjeskrapor och Ståthöga MA Teknik ansvarar för betongrenovering av sedimenteringsbassängerna.

Att renovera verket, som idag är utrustat med linvagnar, kommer att effektivisera hanteringen av slambortförsel då vi i stället installerar plastkedjeskrapor. Dessutom blir reningsverket mer driftsäkert och energieffektivt. Ett större projekt med hållbarhet i fokus som säkerställer att reningsverket kan fortsätta arbeta på ett effektivt, miljövänligt och hygieniskt sätt i många år framöver.

Hydria Water Arboga

Hopslagning som förenklar för våra kunder

En av anledningarna till den pågående hopslagningen av varumärkena Hydria Water, Mellegård & Naij och VA Teknik är att underlätta för våra kunder. Flertalet olika parametrar ur ett kundperspektiv har noggrant setts över inför detta.

– Idag har våra kunder en kontaktyta istället för flera vilket vi upplever gör allt enklare för kunden. Nu gör de affären och får produkten samt service från ett samlat bolag, inte från flera, säger Robert Bjursten, VD på Hydria Water.

Genom att vi samlar organisationen och slår samman våra system och processer skapar vi nu ett modernt och attraktivt företag som alltid är tillgängligt för kunden.

Hydria Water