Månadsarkiv: juni 2022

Sneak peek inför Hydria Waters lansering av patenterade Wash Press Gamma

Hydria Waters patent för den revolutionerande avskiljningslösningen Wash Press Gamma WPG är nu registrerat. Produkten, som lanseras efter sommaren, förbättrar avsevärt både avskiljning och kompaktering och därmed även ekonomin i renshanteringen.   

 – Vi ser fram emot att snart få presentera denna patenterade lösning mer i detalj. Redan nu kan vi avslöja att Wash Press Gamma optimerar utnyttjandet av kraften i befintliga anläggningar och därmed skapar ökad kundnytta, säger Andreas Riedel, CTO, Hydria Water. 

Nyfiken? Kontakta oss gärna så berättar vi mer.  

Driftsäkra maskiner minimerar risk för stopp

Hydria Waters produkter är utvecklade och byggda med innovativ teknik som gör dem till driftsäkra, effektiva komponenter i avskiljningsanläggningar. Hög kvalitet ger säkrare drift, optimal funktion, bättre arbetsmiljö och ökad teknisk livslängd. 

Med innovativ teknik och genomtänkta helhetslösningar inom mekanisk avskiljning får våra kunder bättre kontroll på verksamheten samtidigt som risken för driftstopp minimeras. Om något ändå går fel finns vi där för att tillhandahålla service och stöd till anläggningarna och maskinerna vi levererat.

Med fokus på att kontinuerligt utöka utbudet av service- och underhållstjänster, såsom våra Trygghetsavtal, ger vi anläggningar och maskiner de bästa förutsättningarna för en lång och hållbar teknisk livslängd, så att de kan omvandla avloppsvatten till resurser under många år framöver.

Kompetens tillvaratas och tekniksynergier skapas i Hydria Waters sammanslagning

När Hydria Water 2021 valde att samla sina varumärken Mellegård & Naij och VA Teknik Sweden under säljbolagets namn blev tre bolag till ett och tillverkningen flyttades till en modern produktionsanläggning i Viared utanför Borås. Syftet med sammanslagningen var alltid att stärka och förbättra helhetserbjudandet till kunden, genom smartare processer, samlad produktutveckling och tillvaratagande av synergieffekter och kompetens.

– När det nu blivit dags att summera sammanslagningen kan vi konstatera att vi har uppnått våra övergripande mål med fusionen på alla nivåer. Förutom att vi har byggt en produktionsanläggning i världsklass och framgångsrikt flyttat tillverkningen dit har vi också lyckats ta vara på den stora kompetens som finns i bolaget, inte minst genom starten av vårt Kompetenscenter i Skövde, säger Robert Bjursten, vd Hydria Water.

Mellegård & Naijs specialområde var produkter och lösningar för avloppsanläggningars inloppssida och

VA Teknik Swedens specialkompetens låg inom slamhantering, bassänger med mera. I och med sammanslagningen av bolagen samlas nu all kompetens i en utvecklingsavdelning, vilket gör att det blir en effektivare process när kundanpassade helhetslösningar tas fram.

– Vi kommer kunna arbeta mer effektivt och holistiskt med kundunika lösningar när alla kompetenser samverkar i ett och samma bolag. Den stora tekniska kompetens som fanns i både Mellegård & Naij och VA Teknik Sweden har nu koncentrerats till en heltäckande utvecklingsavdelning, där vår nya teknikhub i Skövde blir en viktig pussel-bit, säger Robert Bjursten.

Mattias Ahlstrand, Mechanical Design Engineer och platsansvarig på Hydria Waters Kompetenscenter i Skövde, bekräftar att sammanslagningen är lyckad, även om den inneburit en stor omställning och mycket arbete. Dels med fysisk flytt till nya lokaler, dels implementering av nya digitala system för säkerställande av tillgång till ritningar och annan dokumentation om kundanläggningarna.

– Det bästa är att vi nu blir ett bolag, det underlättar mycket jämfört med tidigare. Nu kan vi fokusera framåt och göra det vi är bäst på, att utveckla kundunika och hållbarhetsoptimerade helhetslösningar för avloppsanläggningar åt våra kunder i Sverige och utlandet, säger Mattias Ahlstrand.

I samband med sammanslagningen fick samtliga anställda i produktionen på den tidigare anläggningen

i Skövde nya arbeten, utan behov av omställningsåtgärder.

– Vi är oerhört glada att alla våra tidigare anställda kunde gå vidare till nya jobb. Det är ett bra kvitto på hur hög kompetens vi har inom organisationen, säger Robert Bjursten.

Hydria Water presenterar en ny generation sandtvättar

För att vidareutveckla och förbättra produkterbjudandet inom sandtvättar och mekanisk avskiljning har Hydria Water samarbetat med Alpha Solutions, ett ledande företag inom CFD (Computational Fluid Dynamics). Syftet med samarbetet var att genom simulering ytterligare förbättra processerna för avskiljning och tvättning och utveckla en lösning som optimerar kundens vattenreningsprocesser.    

Genom avancerade simuleringar har precisa tekniker för fluidisering tagits fram och implementerats i maskinerna. Resultatet, en ny marknadsunik lösning för sandtvättens inlopp som ökar såväl effektiviteten som renhetsgraden i processen. Uppdateringen kommer också att vara tillgänglig för alla installerade sandtvättar, i form av ett ombyggnadskit.     

– Genom smart innovation och fokus på våra kunders behov har Hydria Water skapat en bättre lösning för att avskilja vatten, utan att rörliga delar eller membran behövs. Den nya lösningen bidrar också till förlängd hållbarhet hos maskinerna samt minskat behov att byta ut slitdelar. På så sätt bidrar Hydria Waters uppdaterade sandtvättslösning till ökad hållbarhet för våra kunder, säger Andreas Riedel, CTO, Hydria Water.    

Vill du veta mer om vår nya sandtvätt? Hör gärna av dig till oss så berättar vi mer!