Månadsarkiv: september 2022

Från tre till ett, en utvecklingsresa från bra till bättre för Hydria Water

I januari 2022 tog Hydria Water in varumärkena Mellegård & Naij och VA Teknik Sweden AB under ett och samma varumärkesparaply. Tre bolag som länge har samverkat har blivit ett och Hydria Water förstärker därmed sin position som en ledande tillverkare av vattenreningsprodukter, både i Sverige och internationellt.

– Det har varit en enormt givande, spännande och inspirerande resa hittills, och nu fortsätter vi framåt – tillsammans! Att sammanfoga tre bolag gör att förmågan att jobba som ett team ställs på sin spets, samtidigt som det skapas utrymme för nya konstellationer och möjligheter. De gränser vi tidigare varit så bra på att jobba över suddas ut, nu när vi alla jobbar för samma bolag, säger Ellen Gremo, Marketing Manager, Hydria Water.

Under hela sammanslagningen har fokus legat på att gå från bra till bättre och genom att foga samman och tillvarata kompetensen från tre systerbolag har Hydria Water stärkt både sitt erbjudande och sin ledande position på marknaden. Målet är alltid att erbjuda kunderna de bästa lösningarna för hållbar vattenrening.

– Vi ser nu hur arbetet med att skapa morgondagens Hydria Water börjar synas och nå ut till våra kunder, inte minst tack vare medarbetarnas stora engagemang i förändringsarbetet. Vår gemensamma drivkraft är att ständigt utvecklas och kunna erbjuda våra kunder och marknaden bästa möjliga kompetens, lösningar och service. Det är glädjen i att göra detta tillsammans som driver oss. Mycket arbete är nu gjort, men mycket kvarstår. Givetvis sporrar det oss extra mycket att de förändringar vi gör mottas så väl och verkligen uppskattas av våra kunder.

Under hösten fortgår också arbetet med att implementera den nya varumärkesplattformen och de förändringar och utveckling av företagets identitet som redan nu börjar synas i olika kanaler.

– När tre bolag blir ett är det viktigare än någonsin att varumärket reflekterar de samlade värdena och att dessa kokas ner till ett gemensamt erbjudande som alla kan landa i, internt såväl som externt. Genom att gå ihop blir vi starkare och detta uttrycks inte minst i våra ledord, Trygga, Kunniga och Förutseende. Dessa värden har även tidigare definierat andan i alla tre bolagen, men nu har vi specifikt valt ut dessa tre som ledord. Det skapar tydlighet både för våra kunder och oss själva för hur vi jobbar tillsammans mot en gemensam vision, säger Ellen Gremo.

Rening av processvatten i ny tappning till foodservice-koncern

I samband med att Hydria Water installerade nya kedjeskrapor på ett kommunalt avloppsreningsverk i Värmland kom vi i kontakt med ett foodserviceföretag, vars industrianläggning i närheten drogs med problem i delar av sin reningsprocess. Kontakten ledde till ett givande samarbete och ett spännande projekt.

Kunden är ett miljardföretag som bland annat är kända för sin tillverkning av chips, ostbågar och andra typer av snacks. Bolaget är Nordens ledande aktör inom foodservice, med många kända varumärken i portföljen.

Vissa industrier behöver råvatten i sin process, att rena och återanvända det vatten som används gör att det renade vattnet blir en ekonomisk resurs:

  • Hög kvalitet på vattenreningen kan resultera i lägre kostnader för industrier genom att mindre avfall skickas till reningsverken.
  • De avskilda partiklarna kan skickas på förbränning, något som kan generera intäkter.

Efter en behovsanalys och tekniska diskussioner installerade Hydria Water en specialframtagen lösning för oljeavskiljning en så kallad Combi Unit till anläggningen. Utöver oljeavskiljning installerades även trappstegsgaller och skruvpress för att hantera de fasta partiklar som följer med i fabrikens processvatten. Hydria Water stod även för utbildning av industrimedarbetarna under projektets gång.

För kunden har Hydria Waters innovativa lösning inneburit att problemet med oljekontaminerat processvatten har eliminerats, man har fått en funktionell och problemfri lösning som bidrar till hållbara vattenreningsprocesser, både nu och i framtiden.

Hydria Waters Trygghetsavtal skapar kundfördelar och driftsäkra anläggningar

Hydria Waters uppskattade Trygghetsavtal är en del av en ständig strävan att vara en innovativ, hållbar och pålitlig helhetspartner inom rening av avlopps- och processvatten. Genom att kontinuerligt anpassa och utöka utbudet av service- och underhållstjänster tillmötesgår vi kunder och beställares behov av support och service, på kort såväl som lång sikt.

Ett Trygghetsavtal från Hydria Water utgör en säker plattform för att tillgodose behovet av underhåll och reparationer, vilket bidrar till att förebygga plötsliga driftstopp. Dessutom förlänger ett regelbundet underhållsarbete maskinernas och anläggningarnas livstid avsevärt.

Hydria Waters service- och eftermarknadsteam är flexibelt och mobilt, både på distans och på plats, så att våra kunder kan få den kompetens och expertis som krävs, när det behövs och där behovet finns. Tillsammans med beställare och anläggningar hjälps vi åt för att långsiktigt skapa en mer hållbar framtid, där avloppsvatten tas tillvara för att omvandlas till nya resurser i samhället.

Vi finns här för er, varmt välkommen att kontakta oss så berättar vi gärna mer om våra Trygghetsavtal!

Hydria Water löste kundens utmaning – dekantering av bassängvatten för bevattning av sydfranska odlingar

Hydria Water har levererat utrustning och kompetens till en vattenreningsanläggning i södra Frankrike. Installationen är en del av en bevattningslösning för traktens många odlingar och tack vare den nya anläggningen kan nu vatten effektivt omvandlas till nya resurser.

– Vattenbrist och torka har satt ökat fokus på behovet att omvandla använt vatten till nya resurser, detta ställer högre krav på anläggningarna. När bottenskraporna i en avloppsanläggning rör sig så bildas yt- och bottenslam som behöver fångas upp för att slutprodukten ska uppnå de reningsegenskaper som krävs, i detta fall för bevattning av grödor, säger Seada Mujcinagic, Technical Account Manager Europe på Hydria Water.

Hydria Waters lösning omfattade leverans och installation av två kedjeskrapor, modell VAT YB som kompletterades med två dekanteringsrännor för att säkerställa att även det ytslam som bildas vid yt- och bottenskrapningen kan avskiljas effektivt. I leveransen ingick även installations- och serviceavtalet Supervision, som innebär att Hydria Waters tekniker bistår med installation, driftsättning, service och löpande support.

– Tyvärr inföll installation och igångsättning av den första bassängen i projektet under en period med covidrestriktioner, vilket gjorde att vi inte kunde vara på plats. Hydria Waters Martin Jingnäs och Jörgen Edelmalm var dock behjälpliga via telefon och videosamtal genom hela processen och tack vare gott samarbete och hög servicegrad avlöpte den första etappen mycket väl.

När Jörgen Edelmalm, Hydria Water väl kunde besöka anläggningen i samband med att den andra bassängen skulle installeras konstaterade han att installationen var mycket väl utförd, vilket blev ett gott kvitto på att samarbetet hade fungerat bra.

Sedan anläggningen togs i drift har allt fungerat precis som det ska, problemfritt och effektivt.

– Jag är jättestolt över att Hydria Water lyckades lösa kundens utmaning så här bra, trots utmaningen att ge installationsvägledning på distans. Den största och viktigaste effekten är att den nya avskiljningsanläggningen nu kan producera så renat vatten att det, med högsta miljöhänsyn taget, är väl lämpat för bevattning av olika odlingar i södra Frankrike, säger Seada Mujcinagic, Hydria Water.

Hydria Water utvecklar, tillverkar och levererar alla sina produkter och lösningar med fullt fokus på anpassning till kundens behov och krav på högsta möjliga avskiljningsgrad.

– Att kombinera vår effektiva, anpassade kedjeskrapa med dekanteringsrännor gör att anläggningen i södra Frankrike nu har bästa förutsättningar för avskiljning av alla olika material och ämnen som finns i slammet, allt hamnar ”i rätt hög”. Hydria Water har levererat en lösning som tar vara på resurser på ett optimalt sätt och bidrar till en renare värld.

På den nya anläggningen är man mycket nöjda med såväl utrustning som service och support från Hydria Water.

– Kunden är mycket nöjd. Trots att Hydria Waters personal inte kunde vara på plats i första etappen så flöt arbetet på precis som det skulle, tack vare våra dedikerade, erfarna, kompetenta och flexibla medarbetare och ett gott samarbete.

Seada Mujcinagic är överlag mycket nöjd med hur projektet avlöpt.

– Det bästa kvittot är att anläggningen fungerar så bra och i alla delar motsvarar uppdragets krav och kundens önskemål. Jag brukar säga att man “köper ingen huvudvärk” när man väljer Hydria Water som leverantör, och det stämmer särskilt bra i detta fall, säger Seada Mujcinagic.

Från avloppsvatten till resurs

Att kunna återställa vatten till sitt naturliga tillstånd är idag en mycket viktig faktor i hela samhället, över hela världen. Det varmare och torrare klimatet, med mindre regn och längre perioder av torka innebär att behovet för cirkulära vattenreningsprocesser är oerhört stort. Rent vatten är en värdefull och avgörande resurs som behöver tas tillvara i alla led.

Hydria Waters produkter och lösningar för avskiljning och vattenrening omvandlar avloppsvatten till nya resurser i hållbara, cirkulära processer. I flera olika steg, från inledande grovavskiljning till avslutande filtrering renas avloppsvatten från partiklar och det slam som slutligen blir kvar kan bli energi i form av biogas. Det renade vattnet kan sen återföras till våra hav, sjöar och vattendrag utan att riskera vår framtida vattenkvalitet.

På så sätt gör Hydria Waters produkter och lösningar att avloppsvatten kan omvandlas till en värdefull resurs. Genom svensk tillverkning, hög kompetens och nyfikenhet för framtiden skapar vi kvalitativa produkter med samhällets framtida behov i fokus.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer.