Månadsarkiv: oktober 2022

Hydria Water hjälper till att effektivisera arbetsflödet hos industrikund

Hydria Water har nyligen installerat en Cross Screen XS samt Wash Press TP på ett slakteri i Linköping. Uppdraget var att förbättra flödet i den dagliga verksamheten och minska handpåläggningen för de anställda på slakteriet.

– Tvättpressen har komprimerat vattenmängden avsevärt och rensgallret har skapat stor effektivitet i arbetsflödet. Tidigare behövde kunden tömma rensgallret sju till åtta gånger per dag, nu behöver de istället bara tömma det sju till åtta gånger i veckan, säger Jörgen Edelmalm, Service Manager på Hydria Water.

En hög kvalitet på vattenreningen kan resultera i lägre kostnader för industrier eftersom mindre mängd avfall skickas till reningsverken.

– Genom att installera en tvättpress komprimeras en stor del vatten. Rensgallret fångar upp avfallet, som i det här fallet är slaktavfall, men produkterna går att applicera i många branscher där det ställs höga krav på partikelavskiljning och vattenrening, säger Jörgen Edelmalm.

Kundnyttan från installationen kan ses direkt och i det här fallet syns en märkbar skillnad.

– Antalet rensningar minskade drastiskt och arbetsmässigt blev det ett lyft för slakteriets medarbetare då handpåläggningen blev avsevärt mindre. Istället blev arbetsflödet mer effektivt och installationen medförde en stor förbättring hos vår kund. Dessutom kommer investeringskostnaden betala av sig redan efter sju till nio månader vilket är en annan viktig faktor, säger Jörgen Edelmalm.

Är ni också intresserade av att veta hur Hydria Water kan förbättra era arbetsprocesser? Hör av er till oss redan idag!

pipe metal texture inside

Växjö kommun valde Hydria Water som leverantör för att möta högt ställda krav

När Växjö kommun behövde byta ut vattenreningsutrustningen i avloppsverket i Böksholm valdes Hydria Water genom offentlig upphandling ut som leverantör. Det rör sig om installation och driftsättning av ett nytt inlopp till avloppsverket, som ligger i anslutning till sjön Örken, inte långt från en badplats. Det ställs därmed höga krav på att partikelavskiljning och vattenrening håller högsta kvalitet, så att det processade vattnet möter rådande miljökrav. Hydria Water valdes som leverantör tack vare att lösningar och produkter i alla delar möter de höga kraven på vattenrening och att en helhetslösning kunde erbjudas.

Växjö kommun valde att upphandla även installation och service av Hydria Water. För att få plats med de nya maskinerna, som är betydligt större än de gamla, krävdes en ombyggnation av verkets lokaler och en vägg fick tas ner temporärt för att få in de nya maskinerna.

– Installationen har gått mycket bra, tack vare gott samarbete med teknisk personal på Växjö kommun och en genomtänkt, fungerande tidplan, säger Jörgen Edelmalm, Service Manager på Hydria Water.

De maskiner som ingår i leveransen är en Combi Unit CU och den nya Sand Washer Alpha SWA.

Combi Unit CU är ett komplett mekaniskt förbehandlingssystem för vattenrening som kan användas som alternativ till betongbassänger, exempelvis vid installationer av inlopp. Sandtvätten avskiljer, tvättar och avvattnar sand från vatten. Den uppdaterade sandtvätten sitt inlopp som ökar såväl effektiviteten som renhetsgraden i processen.

– Den nya lösningen bidrar till, utöver ökad funktionalitet och kapacitet, förlängd hållbarhet hos maskinerna samt minskat behov att byta ut slitdelar. På så sätt bidrar Hydria Waters uppdaterade sandtvättslösning till ökad hållbarhet för våra kunder, säger Andreas Riedel, CTO, Hydria Water.

Hydria Water ansvarade för driftsättningen av den nya installationen.

–  Det känns jättebra att Hydria Waters service- och eftermarknadsteam ännu en gång har fått förtroendet att ta helhetsansvar för leverans, installation och driftsättning och att projektet avlöpt så väl i alla delar, säger Jörgen Edelmalm, Service Manager, Hydria Water.

Att ständigt ligga i framkant med såväl produkter, lösningar och kompetens gör att Hydria Water kan erbjuda det beställare och anläggningar behöver, för ett långsiktigt hållbart arbete med vattenrening. Genom tillgänglighet, struktur i arbetsprocesser och engagemang skapar vi lösningar som ger våra kunder trygghet och på så vis bidrar vi till en mer hållbar framtid, där avloppsvatten tas till vara för att bli nya resurser.

Vill du veta mer om Trygghetsavtal och hur Hydria Water levererar trygga och professionella installationer? Hör av dig så berättar vi mer!

Hydria Water lanserar nytt koncept för produktnamn

Nu presenterar Hydria Water ett nytt koncept för benämning av produkter, Alpha till Omega. Det nya namnkonceptet är ett led i den pågående processen med att förtydliga varumärkets identitet, efter att Mellegård & Naij och VA Teknik Sweden sedan januari i år är en del av Hydria Water.

– När tre bolag nu blivit ett och vi samlas under ett starkt gemensamt varumärke vill vi även att produkterna ska följa en konsekvent och enhetlig linje, som reflekterar vad Hydria Water står för. Genom att välja konceptet Alpha till Omega visar vi tydligt att vi hela tiden ser framåt och fokuserar på ständig utveckling och innovation, säger Ellen Gremo, Marketing Manager, Hydria Water.

Att namnserien bygger på det grekiska alfabetet bottnar i att Hydria är ett grekiskt ord.

– Hydria är en särskild sorts forntida grekiskt vattenkärl med tre handtag, ett på varje sida och ett mitt emellan dessa, för stabilitet när man häller ur kärlet. Symboliken med de tre handtagen blir extra tydlig nu när tre bolag blivit ett, vi har alla samlats i samma Hydria, säger Ellen Gremo.

Alla nya produkter som utvecklas och tillverkas av Hydria Water kommer fortsättningsvis att benämnas med bokstäver ur det grekiska alfabetet. Först ut var nya sandtvätten Sand Washer Alpha SWA, som lanserades före sommaren. Det är en ny marknadsunik lösning som tagits fram i samarbete med Alpha Solutions, ett världsledande företag inom CFD-simuleringar, för att optimera sandtvättens funktion. Resultatet är att vi nu kunnat öka både effektivitet och renhetsgrad i processen. Under resten av året kommer fler produkter och lösningar att rullas ut.

Digital Beta, nummer två i ordningen, är en digital lösning som Hydria Water tagit fram för att förenkla styrning och kontroll av processerna som just nu testas.

Senare i höst kommer även den nya tvättpressen Wash Press Gamma WPG att introduceras. Den blir därmed den tredje Hydria Water-produkten som benämns enligt det nya konceptet.

– Wash Press Gamma, som vi ser fram emot att berätta mer om inom kort, är en revolutionerande lösning där utnyttjandet av kraften i befintliga anläggningar optimeras, vilket ger en enorm kundnytta, säger Andreas Riedel, CTO, Hydria Water.

– Nu har vi även tydligt tagit in våra nyutvecklade maskiner under Hydria Waters varumärke. Detta är en viktig del i arbetet med att förtydliga Hydria Waters nya identitet för marknaden och kunderna och att visa att vi står redo att erbjuda lösningar inom vattenrening med samhällets framtida behov i fokus, säger Ellen Gremo, Marketing Manager, Hydria Water.

Produkter som ingår i befintligt sortiment från Mellegård & Naij respektive VA Teknik Sweden kommer att behålla sina nuvarande produktbeteckningar.

 

Hydria Water möter kanadensiska marknadens höga krav på vattenrening

Hydria Water satsar på tillväxt på många exportmarknader och under 2022 har det varit en särskilt positiv utveckling på den kanadensiska marknaden. Tillsammans med vår lokala partner har vi under åren levererat inte mindre än 340 maskiner inom ramarna för över 150 olika projekt. Leveranserna består av såväl hela system för vattenrening som enstaka maskiner till olika projekt.

Framgångarna i Kanada beror till stor del på ett långvarigt och gott samarbete med Hydria Waters lokala partner, men även på att kraven på den kanadensiska marknaden i mångt och mycket motsvarar de höga krav på vattenrening som råder i Sverige.

– Våra kvalitetsprodukter passar väl in på den kanadensiska marknaden och tack vare det fina samarbetet lokalt så kan vi effektivt skapa kvalitativa och innovativa lösningar inom ramarna för de gemensamma projekten, säger Sophia Nilsson, Technical Account Manager-North and South America på Hydria Water.

På en växande exportmarknad där vattenrening har en allt större plats på agendan kan Hydria Water bidra till god och effektiv hantering av avloppsvatten på lokal såväl som global nivå. Detta gör Hydria Water till en trygg, kunnig och förutseende partner för långsiktig och hållbar vattenförsörjning på fler och fler platser i världen.