Månadsarkiv: november 2022

Installation av skrapspel minskar elförbrukningen med 66 procent

En kund i den grekiska orten Patra har under hösten uppdaterat sin anläggning med ett nytt skrapspel från Hydria Water vilket medfört stor kundnytta.

– I det här fallet var det ett grekiskt arbetsteam som inte hade arbetat med våra maskiner tidigare så då bistod vi med arbetsledning och support under hela installationen, säger Jörgen Edelmalm, Service Manager på Hydria Water.

Genom att uppdatera uttjänta maskiner med nya från oss kommer kundens elförbrukning att minska med två tredjedelar.

– På årsbasis blir det hela 66 procent lägre elförbrukning vilket är mycket kostnadseffektivt och hållbart i flera led, säger Jörgen Edelmalm och tillägger att Hydria Waters produkter är märkbart mer energieffektiva jämfört med andra som finns på marknaden.

– Vi vågar påstå att våra lösningar är uppemot 28 procent mer energieffektiva än många andra på marknaden.

Vill ni också se över er maskinpark? Kontakta oss för en konsultation.

Trygga lösningar för en hållbar framtid

Vårt arbete handlar dels om att utveckla och leverera produkter som renar vatten, dels tillhandahåller vi service, support och trygghetsavtal för våra kunder. Det är en förebyggande tjänst som ser till att arbetet på anläggningarna fortlöper utan avbrott.

– Vi kallar det Trygghetsavtal som innebär att både kommuner och industrier kan koppla på en servicetjänst där vi i förebyggande syfte besiktigar maskinerna på anläggningarna. Det sker genom årliga kontroller samt support och stöttning om problem uppstår längs vägen, säger Jörgen Edelmalm, Service Manager på Hydria Water.

Genom ett förebyggande arbete kan kunden slippa kostsamma driftstopp på sin anläggning.

– Det är bekvämt för kunden eftersom de inte behöver fundera kring maskinerna. Istället är det vi som har koll på serviceintervallet och kontaktar dem för att boka in en besiktningstid. Väl på plats går vi igenom maskinen så att det inte är några felaktigheter som kan skapa driftstopp på sikt.

Hydria Waters målsättning är att alltid ligga i framkant när det gäller både produkter, lösningar och expertis vilket innebär att vi kan erbjuda vad kunder och anläggningar behöver för långsiktigt hållbara vattenreningsinsatser.

– Genom tillgänglighet, struktur i arbetsprocesserna och engagemang skapar vi lösningar som ger våra kunder trygghet. På så sätt bidrar vi till en mer hållbar framtid.

Är ni intresserade av att veta hur vårt Trygghetsavtal kan bidra till ert långsiktiga hållbarhetsarbete? Kontakta vår Service Manager Jörgen Edelmalm på 073-839 11 11.

Hållbara lösningar i alla led skapar nytta över tid

Sedan sammanslagningen av Hydria Water, Mellegård & Naij och VA Teknik Sweden AB syns flera positiva effekter ur ett hållbarhetsperspektiv.

– För oss är hållbarhet och långsiktighet en självklarhet när vi pratar om samhällets framtida behov. När vi valde vi att slå samman våra två fabriker kunde vi också utveckla våra insatser kring hållbarhet ur både sociala, affärsmässiga och miljömässiga vinklar. Det gav flera direkta vinster, bland annat att transporterna mellan fabrikerna upphörde och att produktionen effektiviserats med minskat klimatavtryck, säger Kristoffer Lindberg, COO på Hydria Water.

Fastigheten är byggd för att vara optimerad för högsta energieffektivitet. Detta för att dels kunna hålla nere energikostnaderna, dels för att både nu och framåt kunna garantera ett så litet klimatavtryck som möjligt.

– I våra lokaler i Viared, Borås finns alla förutsättningar för en modern, hållbar och effektiv produktion. Många insatser har gjorts under det senaste året för att ge både anläggningen och hela den nya produktionsprocessen så långsiktigt energieffektiva och hållbara egenskaper som möjligt. Vi ville även ta tillvara på vår gemensamma kompetens och skapa ett jämnare flöde med ännu bättre kvalitet i hela vår verksamhet. Ur ett hållbarhetsperspektiv ser vi stor nytta med sammanslagningen och koncentrationen till fabriken i Viared vilket går i linje med våra målsättningar och satsningar framåt.

Läs gärna mer om sammanslagningen här.