Månadsarkiv: december 2022

Högre kvalitet på reningsprocessen med nya Gamma WPG

Efter ett års utvecklingsarbete och två års fälttester lanseras nu tvättpressen Gamma WPG, en marknadsunik lösning för komprimering och avvattning av rensgods.

– Vi har tagit fram en helt ny teknik som ger mindre slitage och underhåll och en nästan fördubblad mängd torrsubstanshalt, säger Andreas Riedel, teknisk chef på Hydria Water som ansvarat över projektet.

Idag använder en del konkurrerande produkter en teknik där man slår sönder kontaminering från trasor och rens med en impellerlösning. Problemet med den tekniken, enligt Andreas, är att renset blir för hårt avvattnat och ger en högre grad av restpartiklar i rejektvattnet från processteget. Dessutom löper den befintliga tekniken stor risk för högt slitage och haveri då det är snabba rörliga delar i ett högt kontaminerat media.

– Vår teknik går ut på att vi tillför tryckluft som går igenom dräneringens perforering och skiljer av organiska föroreningar och liknande från massorna, utan att slå sönder trasorna som i stället kan komprimeras på önskat sätt. Vår produkt håller också rent perforeringen och är självrengörande och på så sätt behövs inga borstar som i många andra lösningar.

Gamma WPG är marknadsunik och patenterad lösning.

– Vi tror att många kommer vara nyfikna på produkten och att vi kan hitta flera kunder som ser fördelar med den utifrån sina perspektiv och sina specifika marknader.

För att säkerställa den nya tvättpressens funktioner har den testats i drift på ett reningsverk i två år med noggrann uppföljning.

– Den har gått helt utan bekymmer. Vi har sett att vi kan komma upp till 60 procent torrsubstanshalt, jämfört med ungefär 35 procent med konventionell teknik.

FAKTA OM GAMMA WPG

  • Håller dränageperforeringen ren utan behov av borstar.
  • Hardoxförstärkt skruv i kompakteringszonen ger upp till 25 procent längre livstid utan kapacitetsreduktion.
  • Möjlighet till fettavskiljning i applikationen om man saknar möjlighet till fetthantering i efterföljande processteg.
  • Aerosolfälla, luftburna partiklar, som standard för att skona ventilationssystemet från för mycket fukt och smuts.

Vill du veta mer om tvättpressen Gamma? Kontakta oss för mer information.