Månadsarkiv: januari 2023

Modern teknik sänker kommuners vattenreningsanläggningars kostnader avsevärt

Kommunerna har inte bara stora pengar att spara på att byta till modern utrustning för vattenrening, det finns även viktiga miljömässiga fördelar.

– Tack vare vår miljömässigt fördelaktiga utrustning sparar kommunerna stora pengar, säger Tobias Barrstrand, vd, Hydria Water.

Hållbarhetsnominerade Boråsföretaget Hydria Water har under lång tid utvecklat högeffektiva sedimenterings- lösningar som kan sänka energiförbrukningen för renshantering och vattenrening avsevärt samtidigt som processeffektiviteten blir högre och föroreningarna minskar betydande.

Hydria Water är ett hundra procent svenskägt bolag. Alla produkter och lösningar utvecklas och tillverkas i Sverige, med ett hållbarhetsfokus som genomsyrar hela verksamheten. I Sverige finns drygt 1200 reningsverk som årligen processar runt 1,5 miljarder kubikmeter avloppsvatten. I anläggningar med gammal utrustning och teknik är elförbrukningen ofta hög, ju äldre utrustning, desto mer energi går åt för renshantering, partikelavskiljning och vattenrening.

– Det finns stora miljömässiga och ekonomiska fördelar i att uppdatera sin maskinpark med exempelvis ny sedimenteringsutrustning. Hydria Waters lösningar är ofta flera gånger mer energieffektiva än såväl nya som gamla lösningar på marknaden.

Som partner till kommuner och andra aktörer inom renshantering, avlopp och vattenrening vill Hydria Water bidra till en klimatneutral VA-bransch. För att åskådliggöra hur mycket kommunernas vattenrenings- verk och avloppsanläggningar kan vinna på att byta till modern sedimenteringsutrustning har Hydria Water tagit fram ett energibesparingsverktyg, där man i realtid ser dagens kostnader, ekologiskt footprint samt potentiella besparingar. Energibesparingskalkylen finns på hydriawater.com/smartva

– Med detta i fokus utvecklar vi produkter och lösningar som omvandlar använt vatten till en ny resurs samtidigt som energiförbrukningen minimeras, säger Andreas Riedel, teknisk chef på Hydria Water, som har utvecklat energibesparingsverktyget.

Med höga elpriser finns risken att anläggningar sänker kraven på avskiljning och vattenrening, så att de hålls precis inom godkända mätvärden. Hydria Water vill lyfta fram att man inte behöver välja bort miljöaspekten för att spara pengar.

– Med modern och högeffektiv sedimenterings- utrustning är det möjligt att både optimera energi-förbrukningen, spara pengar och rena avloppsvatten effektivt.

Avloppsvatten ses idag som en användbar resurs och i kommunernas uppdrag ligger att tillvarata detta i så hög grad som möjligt samtidigt som föroreningar och miljöpåverkan minimeras.

– Med rätt utrustning får kommunerna lägre kostnader för högre avskiljning, vilket leder till minskade föroreningar.

– Syftet med vår energibesparingskalkyl är att ge kommuner och anläggningar bättre förutsättningar att fatta kloka investeringsbeslut, så att de bäst kan tillvarata använt vatten som en cirkulär resurs, både idag och i morgon, säger Tobias Barrstrand, vd, Hydria Water.

Du kan ladda ner pressmeddelandet här.

Hydria Water lanserar Smart (VA)L

Hydria Water har tagit fram det onlinebaserade energibesparingsverktyget Smart (VA)L. Med verktyget kan avlopps- och vattenreningsanläggningar snabbt räkna ut och se hur mycket energi och pengar som kan sparas på att byta till modern utrustning, som högeffektiva sedimenteringslösningar.  

– När energipriserna stiger finns risken att anläggningar sänker reningskraven för att spara pengar. Det ena behöver inte utesluta det andra, med modern utrustning kan vatten renas effektivt till en lägre kostnad. Detta vill vi åskådliggöra med Smart (VA)L-verktyget, säger Andreas Riedel, teknisk chef på Hydria Water. 

Hydria Water utvecklar produkter och lösningar som omvandlar använt vatten till nya resurser. Det nya energibesparingsverktyget ger kommuner och anläggningar förutsättningar att fatta kloka beslut för investeringar, så att använt vatten kan tillvaratas som en cirkulär resurs, både idag och i framtiden.  

Räkna ut din besparing här.

Svensk tillverkning för en modern och hållbar produktion

Hydria Water ägs av den svenska familjekoncernen Hydria Group. Vårt huvudkontor och produktion finns i Borås där vi tillverkar alla produkter i egen lokal produktion. Dessutom har vi ett kompetenscentrum i Skövde samt en eftermarknadsavdelning i Skövde. Syftet är att vara en långsiktig partner och vårt arbete har resulterat i att vi nominerats till Stora Hållbarhetspriset i Borås. Utmärkelsen är inrättad av Borås Näringsliv, Högskolan i Borås, Borås Stad samt Sparbanken Sjuhärad för att inspirera och uppmuntra till hållbar utveckling som genererar tillväxt.

– Genom att tillverka alla produkter i vår egen lokala produktion, hög kompetens och nyfikenhet för framtiden är vi en del av att omvandla avloppsvatten till resurs. Verksamheten i Borås säkerställer att utveckling och produktion sker på ett modernt och hållbart sätt, säger Kristoffer Lindberg, COO på Hydria Water.

Produktionen har en flödesoptimerad produktionslina i den 5000 kvadratmeter stora industrianläggningen.

– Den är energieffektiv och exempelvis har vi hittat en lösning där vi tar tillvara på värmen från lasermaskinen för att kunna återanvända värmen i övriga delar av lokalen. Vår anläggning har också en av Borås största solcellsanläggningar på 1000 kvadratmeter. Det täcker nästan 50 procent av vårt energibehov och gör att vi årligen besparar omvärlden mer än 45 ton koldioxidutsläpp.

Målsättningen är en optimerad och hållbar tillverkningsprocess med plats att växa ytterligare.

– Vi vill vara en drivande aktör i omställningen till en klimatneutral VA-bransch 2030. Det innebär att vi ständigt arbetar med att förfina processer och att hitta lösningar för en ännu mer klimatsmart produktion.