Månadsarkiv: mars 2023

Marknadsunik och patenterad lösning ger högre kvalitet på reningsprocessen

Efter ett års utvecklingsarbete och två års fälttester lanseras nu Washpress Gamma WPG, en marknadsunik lösning för komprimering och avvattning av rensgods.

– Genom att ifrågasätta etablerade tekniker och metoder som idag finns på marknaden har vår drivkraft varit att lyfta blicken och utveckla en lösning som ger mindre slitage och underhåll och en nästan fördubblad mängd torrsubstanshalt, säger Andreas Riedel, CTO på Hydria Water.

En del av konkurrenternas produkter har en teknik där man slår sönder kontaminering från trasor och rens med en impellerlösning. Problemet med den tekniken, enligt Andreas, är att renset blir för hårt hanterat och ger en högre grad av restpartiklar i rejektvattnet från processteget.

– Dessutom löper den befintliga tekniken stor risk för högt slitage och haveri då det är snabba rörliga delar i ett högt kontaminerat media.

Marknadsunik och patenterad lösning

Tekniken går ut på att tillföra tryckluft som går genom dräneringens perforering och skiljer av organiska föroreningar och liknande från renset utan att slå sönder trasorna som i stället kan komprimeras på önskat sätt. Tekniken håller också rent perforeringen, är självrengörande och på så sätt behövs inga borstar som i befintliga produkter.

– Maskinen tar emot avskilt rensgods från föregående process. Därefter tillsätts servicevatten, brutet vatten eller grovrenat vatten. Sedan startas en tvättcykel med hjälp av den patenterade tryckluftsfunktionen. Efter fullgjord cykel öppnar rejektvattenventilen, skruven startar och komprimeringsprocessen tar vid. Vi tror att många kommer vara nyfikna på produkten och att vi kan hitta flera kunder som ser fördelar med den utifrån sina perspektiv och specifika marknader.

Testad på reningsverk

För att säkerställa funktionerna har Washpress Gamma WPG testats i drift på ett reningsverk i två år med noggrann uppföljning.

– Den har gått helt utan bekymmer och vi kan komma upp till 60 procent torrsubstanshalt, jämfört med ungefär 35 procent med konventionell teknik.

Fakta Washpress Gamma WPG

  • Håller dränageperforeringen ren utan behov av borstar.
  • Hardoxförstärkt skruv i kompakteringszonen ger upp till 25 procent längre livstid utan kapacitetsreduktion.
  • Möjlighet till fettavskiljning i applikationen om man saknar möjlighet till fetthantering i efterföljande processteg.
  • Aerosolfälla som standard för att skona ventilationssystemet från  fukt och smuts.

Produkter som gör verklig nytta för anläggningar 

Hydria Water blickar ständigt framåt för att se hur anläggningar runt om i världen kan förbättras. Genom svenskt ägande, svensk tillverkning, hög kompetens och nyfikenhet för framtiden vill verksamheten utvecklas med samhällets framtida behov i fokus.   

– Vi pratar ofta om att ta fram innovativa produkter och syftet är att det ska skapa en verklig affärsnytta för våra kunder. Det ska vara hållbara produkter som gör skillnad för anläggningar över tid, säger Andreas Riedel, CTO på Hydria Water. 

 Målet är att erbjuda kunderna de bästa lösningarna för hållbar vattenrening och tillsammans med andra aktörer vill Hydria Water vara med och skapa klimatsmarta städer och samhällen, värna om naturens resurser och minska vårt avtryck.  

 – Genom att skapa produkter som exempelvis sänker elförbrukningen och effektiviserar användarens arbete är vi med och bidrar till ett varaktigt samhälle. Nu efterfrågas hållbara och energieffektiva produkter i en allt större omfattning och där kan vi vara med och bidra.  

 Hydria Water har alltid haft ett starkt fokus på miljön och tillsammans med våra kunder tar vi nu steget in i framtiden.  

 – De produkter som vi utvecklar och tillverkar ska både förbättra och förenkla anläggningarna samt göra att anläggningen lämnar mindre klimatavtryck på kort och lång sikt. 

 För att visa hur mycket kommunernas vattenreningsverk och avloppsanläggningar kan vinna på att byta till modern sedimenteringsutrustning har Hydria Water tagit fram ett energibesparingsverktyg, där man i realtid ser dagens kostnader, ekologiskt footprint samt potentiella besparingar. Energibesparingskalkylen finns på vår webbplats.