Nyheter

Nyheter

Din långsiktiga partner inom vattenrening

Hydria Water är en långsiktig partner för hållbar verksamhet inom vattenreningsprocesser. Genom närhet och dialog förser vi våra kunder med processanpassade helhetslösningar med fokus på kvalitet, trygghet och service-

Med egen tillverkning, hög kompetens och stor innovationsvilja guidar och hjälper vi verksamheter med mekanisk vattenrening, och blir därmed en del av att omvandla avloppsvatten till en resurs.

Sammanslagningen av VA Teknik Sweden och Mellegård & Naij med Hydria Water samlar hela erbjudandet och skapar ännu bättre förutsättningar för oss att kunna hjälpa våra kunder att lyckas med hållbara vattenreningsprocesser.

Hydria Water har uppgraderat Finspångs Tekniska Verk

Finspångs Tekniska Verk har utökat kapaciteten på sin grovrening på Axsäter avloppsreningsverk för att leva upp till nuvarande flödeskrav.

Den nya grovreningen klarar av 2000 m3/h och utöver nya galler har även tillhörande renspress och rivare installeras. Hydria Water tecknade avtal med Aquasvea och har levererat två trappstegsgaller, två tvättpressar och två rivare med tillhörande styrskåp. Vid installation av den nya grovreningen har Hydria Waters mobila containerlösning använts för att hantera den tillfälliga driften. Hydria Water stod även för montage, driftsättning och utbildning av levererad utrustning.

Framtagning av effektiv slamhantering i samarbete med AVVATech

Efter tidigare väl genomförda samarbeten med AVVATech hörde kunden ånyo av sig för att vi gemensamt skulle ta fram en lösning för slamhanteringen till deras slutkund.

– Vi har tidigare beställt transportörer av Hydria Water och varit väldigt nöjda, därför återtog vi kontakten för att inleda ett nytt samarbete för ytterligare effektiva lösningar, säger Andreas Lindström, konstruktör på AVVATech.

Transportörerna används för transport av avvattnat slam, och med hjälp av elektroniska ställdon fördelas slammet ut jämnt i en container. Slamhantering på ett hållbart och effektivt vis – en del av vattnets kretslopp.

Trygghetsavtal för en hållbar framtid

Vi strävar alltid efter att vara en helhetspartner till våra kunder och att erbjuda hållbara lösningar. Därför har vi tagit fram ett Trygghetsavtal till både befintliga och nya kunder för att förse med underhåll och reparationer som förebygger plötsliga driftstopp. Dessutom förlänger detta maskinernas livstid.

I kombination med detta är vårt eftermarknadsteam alltid redo med sina servicebilar för att tillgodose våra kunder med service och expertis för att långsiktigt skapa en mer hållbar framtid. Vi finns alltid nära till hands och skulle det uppstå funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss!

VA-mässan 29-31 mars

Nu finns vi på plats i monter B01:92 på Elmia i Jönköping under årets upplaga av VA-mässan! Kom gärna förbi och upptäck nya Hydria Water och låt oss berätta mer om vårt helhetserbjudande. Mässan är dessutom en bra nätverksplats för dig som verkar inom branschen.

Kom ihåg att du behöver registrera ditt besök innan du anländer. Det är kostnadsfritt och görs här: https://www.elmia.se/va-massan/for-besokare/entrebiljett/

Hoppas vi ses!

Från avloppsvatten till resurs – via VA-mässan

Mekanisk vattenrening är en del av processen att omvandla avloppsvatten från avfall till resurs.
Under VA-mässan på Elmia i Jönköping den 29-31 mars kommer vi finnas på plats och berätta mer om vårt helhetserbjudande och våra produkter. Varmt välkomna att träffa nya Hydria Water i monter B01:92.

Läs mer om mässan, som är en av branschens viktigaste mötesplatser, via denna länk. Tänk även på att förregistrera ditt besök!

Hydria Water VA-mässan 2022

Hydria Water rustar upp och effektiviserar Arboga reningsverk

Just nu pågår en omfattande renovering av Arboga reningsverk som varje dag renar cirka 6000 kubikmeter avloppsvatten. Efter en vunnen upphandling under hösten 2021 tillverkar och installerar vi på Hydria Water just nu nya maskiner för reningsverket i samarbete med Ståthöga MA Teknik. Vi ansvarar för nya plastkedjeskrapor och Ståthöga MA Teknik ansvarar för betongrenovering av sedimenteringsbassängerna.

Att renovera verket, som idag är utrustat med linvagnar, kommer att effektivisera hanteringen av slambortförsel då vi i stället installerar plastkedjeskrapor. Dessutom blir reningsverket mer driftsäkert och energieffektivt. Ett större projekt med hållbarhet i fokus som säkerställer att reningsverket kan fortsätta arbeta på ett effektivt, miljövänligt och hygieniskt sätt i många år framöver.

Hydria Water Arboga

Hopslagning som förenklar för våra kunder

En av anledningarna till den pågående hopslagningen av varumärkena Hydria Water, Mellegård & Naij och VA Teknik är att underlätta för våra kunder. Flertalet olika parametrar ur ett kundperspektiv har noggrant setts över inför detta.

– Idag har våra kunder en kontaktyta istället för flera vilket vi upplever gör allt enklare för kunden. Nu gör de affären och får produkten samt service från ett samlat bolag, inte från flera, säger Robert Bjursten, VD på Hydria Water.

Genom att vi samlar organisationen och slår samman våra system och processer skapar vi nu ett modernt och attraktivt företag som alltid är tillgängligt för kunden.

Hydria Water

Nora kommun bygger nytt reningsverk från grunden

Det nuvarande reningsverket byggdes i slutet på 1950-talet och anläggningen har byggts till och utrustning har bytts ut under årens lopp. För att Nora kommun ska kunna växa och fler områden kunna anslutas till den kommunala avloppsreningen beslutades att ett nytt reningsverk skulle byggas. Det nya placeras intill det befintliga verket och på så sätt kan man hålla det gamla reningsverket i gång ända tills det nya kan tas i drift.

Det gamla verket har öppna bassänger men det nya kommer att ha en överbyggnad som kommer förbättra arbetsmiljön avsevärt. Det kommer även bidra till bättre klimat runt reningsverket eftersom tak på alla delar minskar problem med lukt- och buller.

Elva Processautomation har ingått ett partneringavtal med Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för bygget av det nya reningsverket. Hydria Water har i sin tur tecknat avtal med Elva Processautomation om att tillverka och leverera plastkedjeskrapor, dekanteringsrännor och avdragsrännor till fem sedimenteringsbassänger.

Bygget påbörjades med schaktning i slutet av 2020 och projektet beräknas pågå fram till sommaren 2022. Maskinerna håller just nu på att tillverkas och ska monteras av Hydria Water inom kort.

Hydria Water Nora

Hydria Water Nora

Hydria Water Nora

Energieffektiva kedjeskrapor till FORS A/S i samarbete med Krüger

I ett nära samarbete med Krüger har vi tillverkat nya kedjeskrapor till det danska leveransföretaget FORS A/S och reningsverket Bjergmarkens i närheten av Roskilde, Danmark. De tidigare kedjeskraporna, också tillverkade av Hydria Water (då VA Teknik), var utslitna efter hela 25 år i drift och har nu ersatts med nya tillverkade i plast tillsammans med dragstationer med plastkedjedrift.

– De nya skraporna är effektiva och kräver i princip inget underhåll. Tack vare den låga vikten krävs en mindre motor som i sin tur kräver mindre ström vilket gör lösningen mer energieffektiva än tidigare, säger Søren Juul Hansen, försäljningschef på Krüger.

Det har ställts höga krav kring hållbarhet hos involverade parter genom hela utbytesprocessen då Krüger är certifierade enligt FNs världsmål. Tack vare högkvalitativa produkter med mycket lång livslängd och ständig fokus på utveckling av komponenter uppfyller Hydria Water dessa krav.

– Vi har exempelvis minskat plastförbrukningen i glidskorna med 45% utan att förkorta livslängden. Produkten bidrar därför till företagens cirkulära ekonomi vilket är otroligt viktigt för oss, säger Ellen Gremo, marknadschef på Hydria Water.

Vi vill tacka FORS A/S och Krüger för ett väl genomfört samarbete och ett lyckat resultat med hållbarhet och energieffektivitet i fokus.