Nyheter

Nyheter

Långa samarbeten leder till globala affärer

Tillsammans med en av våra återförsäljare har Hydria Water tecknat ett kontrakt i Nya Zeelands tredje största stad, Christchurch.

Kontraktet innebär en leverans av flertalet trappstegsgaller till stadens reningsverk som renar 190 miljoner liter vatten om dagen från stadens hushåll, företag, industrier och butiker. Trappstegsgallrena levereras nu under hösten 2021.

Affären har skapats genom goda relationer med vår återförsäljare och ett långt samarbete med tidigare leveranser av maskiner. Vi ser ett stort värde i vårt breda nätverk av erfarna partners runt om i världen som gör det möjligt för oss att tillsammans leverera våra produkter till flertalet världsdelar.

Hydria Water Nya Zeeland

Mobil renshantering – bibehåller kapacitet och minskar miljöpåverkan

Vår containerlösning med mobil renshantering gör det möjligt att bibehålla kapacitet samtidigt som man inspekterar eller utför service på ett reningsverk.
Den passar även vid tillfällen då man behöver utöka kapaciteten under en begränsad period, som exempelvis vid stora säsongsvariationer. Här erbjuds en nytänkande och anpassningsbar lösning som levereras och installeras snabbt och smidigt och säkrar driften med bibehållen kapacitet.Den mobila renshanteringen är också ett bra komplement vid renovering av reningsverk när det ordinarie inloppet skall stängs av. Man separerar då den temporära renshantering från eventuella byggområden eller liknande för att minska miljöpåverkan som annars vanligen sker vid tillfälliga driftstopp.

Sedan lanseringen 2018 har våra containrar stått placerade på flera platser i Norden för att hantera olika typer av situationer där alla har anpassats för anläggningens önskemål både vad gäller funktion men också tidsperiod.

– Vi ser ett växande intresse och potential i användningen framåt för den här typen av plug and play lösningar. Vi arbetar nu med att ytterligare ta tekniken och erbjudandet vidare och ser fram emot att snart kunna presentera det för våra kunder. Vår målsättning är att vara den självklara samarbetspartnern och erbjuda marknadens och framtidens bästa mobila renshantering, säger Andreas Riedel CTO Hydria Water.

Vill du veta mer, har du frågor kring lösningen eller behöver hjälp med service – välkommen att höra av dig!

Hydria Water

Hydria Water skördar framgångar i öst

Under de senaste månaderna har Hydria Water, tillsammans med återförsäljare, skördat framgångar och tilldelats kontrakt för tre större projekt i Kazakstan, Ukraina och Bulgarien.

– Vi har samarbetat både med nya och för oss välkända återförsäljare i dessa projekt. Samarbetena har fungerat jättebra vilket har resulterat i snabba och smidiga beslut. Nu har vi spännande leveranser framför oss, säger Seada Mujcinagic, teknisk säljare Hydria Water.

Det är både trappstegsgaller och grovgaller som kommer levereras till de olika länderna under hösten/vintern 2021. Närmre 20 maskiner kommer levereras vilket gör projekten till några av de större för oss i denna del av världen under året.

Hydria Water

Hydria Water vann offentlig upphandling för Örebro Kommun

Efter att ha vunnit en offentlig upphandling har vi producerat nya kedjeskrapor till Örebro Kommuns största vattenreningsverk, Skebäcksverket.

– Det stod mellan Hydria Water och fyra andra leverantörer i upphandlingen. Vi valdes eftersom vi hade det mest konkurrenskraftiga priset i förhållande till en hög kvalitet på våra lösningar. Kommunen kände även till oss sedan tidigare då vi har levererat produkter till ett liknande projekt för ett antal år sedan som fallit väl ut, säger Philip Carlsson, försäljningschef Hydria Water.

Projektet har pågått sedan april 2021 och maskinerna är nu levererade till Skebäcksverket. Utöver detta ansvarar vi även för driftsättning och utbildning av personal vilket genomförs just nu. Ett uppdrag som vi känner stolthet över att få vara en del av.

Örebro Hydria Water

Träskrapor från 1972 har gjort sitt

Vidöns Reningsverk i Hammarö kommun har haft fyra uppsättningar med träskrapor i drift sedan 1972 som sedan en lång tid tillbaka har gjort sitt. Hög kvalitet på tidigare leveranser resulterade i förtroendet att man i ett tidigt skede tog kontakt med Hydria Water för att klargöra hur en moderniserad lösning kan se ut.

Lösningarna utformades utifrån önskemål från driftpersonalen gällande utrustning och teknisk specifikation. Projektet för Hydria Water inkluderade rivning, montage och leverans av fyra nya plastkedjeskrapor.

Vidöns Reningsverk är idag ett mer moderniserat reningsverk med genomtänkta och hållbara lösningar.

Hydria Water Vidön reningsverk

Nya slamförtjockare på Kungsängsverket i Uppsala

Kungsängsverket är det största reningsverket hos Uppsala Vatten. Reningsverket behandlar vatten från privatpersoner, företag och övriga verksamheter och renar årligen cirka 20 miljoner kubikmeter avloppsvatten.

Under kommande år står Uppsala Vatten inför stora investeringar då hela Kungsängsverkets grovrening behöver bytas ut. För att möjliggöra ombyggnationen för grovreningen behövde även en hel del andra processer på reningsverket uppgraderas. Hydria Water blev tillfrågade om att ta fram en lösning där två roterande slamskrapor, som inte varit i drift på många år, skulle uppgraderas till två centrumdriva roterande slamförtjockare. För att möjliggöra montage av de nya maskinerna, som har en hängande konstruktion, stod även Hydria Water för tillverkning av nya bryggor bestående av en fackverkskonstruktion.

Projektet utfördes i samarbete med Miva Montage och monteringen utfördes i början av 2021. De nya slamförtjockarna är placerade i bassängerna som ligger precis innanför entrégrindarna till reningsverket och är således det första man som besökare möts av.

Hydria Water Kungsängsverket Uppsala Miva Montage

Trotjänare byts ut mot moderna Multi Rake hos Stora Enso

Stora Ensos pappersbruk Skoghall införskaffade två maskinrensade galler år 1972 och under år 2014 byttes ett av dessa ut mot ett modernt Multi Rake Screen från Mellegård & Naij.

Nästan femtio år från leveransen av de ursprungliga gallren var det även dags att byta ut det återstående mot två nya enheter. Då pappersbruket utökat sin produktion och sedermera ökat mängden fibermassa som behöver rensas upp från kanalen behövdes nu istället två galler installeras på platsen där det tidigare stod ett galler. Med två galler i kanalen kan de nu, förutom kapacitetsökningen, även säkerställa en högre driftsäkerhet genom redundansen de erhåller.

I samband med leveransen flyttades det befintliga gallret till en intilliggande kanal och de två nya installerades på platsen där gallret från 2014 varit placerat. Hydria Water har haft ett helhetsansvar för rivning, flytt och montage för att säkerställa att installationen levde upp till de krav om driftsäkerhet som fanns samt att anläggningen färdigställdes under tiden för brukets planerade produktionsstopp.

Stora Enso Hy

Månadens innovation inom Hydria Group

Hydria Group, koncernen bakom Hydria Water, bygger på utveckling och innovation. Tillsammans jobbar vi för en bättre miljö, ett bättre och säkrare inomhusklimat och en renare värld. För att fortsätta utveckla koncernen och dess bolag finns Hydria Lab – koncernens eget innovations-team.

Teamet, som består av flertalet personer från respektive företag, ses månadsvis och diskuterar utvecklingsmöjligheter och innovationstankar – allt med syfte att förbättra Hydria Group som koncern. Som motivation delas det månadsvis ut pris för bästa innovationsförslag.

För oss på Hydria Water innebär detta att vi även motiveras att internt arbeta framåt med innovation och utveckling, både när det kommer till utveckling av våra produkter och erbjudande samt i samband med vår verksamhet i stort. Detta är något vi ser som högst aktuellt i samband med arbete att utveckla vår nya produktionsanläggning. Ett exempel på en sådan idé är just vårt pågående projekt med att återcirkulera vatten i testningen av våra maskiner.

Hydria Water Hydria Group innovation

Hydria Water lösningar renar Kapellskärs skärgård

Kapellskär är en stor och viktig hamn för Norrtäljeområdet och uppgraderingen av maskinell utrustning på reningsverket kommer hela Östersjön och kommunens stora skärgårdsbebyggelse till godo. Genom ett tätt samarbete med Purac har Hydria Water tagit fram en innovativ teknisk lösning som ger en effektiv avskiljning samtidigt som installationen blir extremt platseffektiv.

– Utrustningen till Kapellskär var riktigt rolig att få leverera och driftsätta. Med våra kanalfilter har vi en enorm flödeskapacitet, väldigt hög avskiljning, låg drifttid och minimalt slitage på både vår utrustning och efterkommande steg, dessutom med ett väldigt kompakt inbyggnadsmått, säger Johan Fritz, Försäljningsingenjör på Hydria Water.

Driften kommer att optimeras med variabel frekvensstyrning av kanalfilter vilket innebär att hastigheten på siltrumma och borstvals styrs utefter rensets karaktär på inkommande ledning, vilket flöde som arbetas med och uppnådda nivåer i maskinernas behållare. Installationen är en systemlösning med marknadsledande konstruktion vilket ger störst effektiv våtarea av samtliga perforerade maskiner på marknaden. Genom denna innovativa konstruktion säkerställs det att inget orenat vatten passerar genom silen och i slutändan når ut i Östersjöns vatten.

Hydria Water har haft helhetsansvaret för installation, driftsättning och utbildning av levererad utrustning för projektet. Det är med stor sannolikhet den effektivaste perforerade rensutrustningen, för denna applikation, som går att uppbringa på marknaden och skapar nu de bästa förutsättningarna för ett renare Kapellskärs skärgård.

Kapellskärs Skärgård Hydria Water

Hydria Water utrustar ännu ett reningsverk i fjällen

Nu när sommaren kommer blickar många av oss mot nya turistmål och aktiviteter att spendera sin semester på. Orter i norra Sverige, med storslagen natur och dess stora variation av upplevelser och aktiviteter lockar allt fler besökare. Vi är glada att få vara del i ännu ett projekt där vi är med och utformar ett reningsverk som på ett bättre sätt hanterar de allt större säsongsvariationerna.

Ransby reningsverk i Branäs har, likt många andra reningsverk med varierande flöde över året, stora utmaningar i att dimensionera en anläggning som är välfungerande året om. Hydria Water har varit involverade i liknande projekt tidigare i fjällbyarna Bydalen och Storlien i Åre kommun.

För projektet i Branäs levererar Hydria Water kedjeskrapsspel, motordrivna dekanteringsrännor och avdrags- och uppsamlingsrännor till samtliga sedimenteringsbassänger samt två roterande spridare till biobäddarna. Allt som levereras kommer monteras av Hydria Water och vår samarbetspartner i projektet är Aquasvea som är maskinentreprenör i aktuellt projekt.

Fjällen Ransby Hydria Water