Okategoriserade

Okategoriserade

Högre kvalitet på reningsprocessen med nya Gamma WPG

Efter ett års utvecklingsarbete och två års fälttester lanseras nu tvättpressen Gamma WPG, en marknadsunik lösning för komprimering och avvattning av rensgods.

– Vi har tagit fram en helt ny teknik som ger mindre slitage och underhåll och en nästan fördubblad mängd torrsubstanshalt, säger Andreas Riedel, teknisk chef på Hydria Water som ansvarat över projektet.

Idag använder en del konkurrerande produkter en teknik där man slår sönder kontaminering från trasor och rens med en impellerlösning. Problemet med den tekniken, enligt Andreas, är att renset blir för hårt avvattnat och ger en högre grad av restpartiklar i rejektvattnet från processteget. Dessutom löper den befintliga tekniken stor risk för högt slitage och haveri då det är snabba rörliga delar i ett högt kontaminerat media.

– Vår teknik går ut på att vi tillför tryckluft som går igenom dräneringens perforering och skiljer av organiska föroreningar och liknande från massorna, utan att slå sönder trasorna som i stället kan komprimeras på önskat sätt. Vår produkt håller också rent perforeringen och är självrengörande och på så sätt behövs inga borstar som i många andra lösningar.

Gamma WPG är marknadsunik och patenterad lösning.

– Vi tror att många kommer vara nyfikna på produkten och att vi kan hitta flera kunder som ser fördelar med den utifrån sina perspektiv och sina specifika marknader.

För att säkerställa den nya tvättpressens funktioner har den testats i drift på ett reningsverk i två år med noggrann uppföljning.

– Den har gått helt utan bekymmer. Vi har sett att vi kan komma upp till 60 procent torrsubstanshalt, jämfört med ungefär 35 procent med konventionell teknik.

FAKTA OM GAMMA WPG

  • Håller dränageperforeringen ren utan behov av borstar.
  • Hardoxförstärkt skruv i kompakteringszonen ger upp till 25 procent längre livstid utan kapacitetsreduktion.
  • Möjlighet till fettavskiljning i applikationen om man saknar möjlighet till fetthantering i efterföljande processteg.
  • Aerosolfälla, luftburna partiklar, som standard för att skona ventilationssystemet från för mycket fukt och smuts.

Vill du veta mer om tvättpressen Gamma? Kontakta oss för mer information.

Hydria Water hjälper till att effektivisera arbetsflödet hos industrikund

Hydria Water har nyligen installerat en Cross Screen XS samt Wash Press TP på ett slakteri i Linköping. Uppdraget var att förbättra flödet i den dagliga verksamheten och minska handpåläggningen för de anställda på slakteriet.

– Tvättpressen har komprimerat vattenmängden avsevärt och rensgallret har skapat stor effektivitet i arbetsflödet. Tidigare behövde kunden tömma rensgallret sju till åtta gånger per dag, nu behöver de istället bara tömma det sju till åtta gånger i veckan, säger Jörgen Edelmalm, Service Manager på Hydria Water.

En hög kvalitet på vattenreningen kan resultera i lägre kostnader för industrier eftersom mindre mängd avfall skickas till reningsverken.

– Genom att installera en tvättpress komprimeras en stor del vatten. Rensgallret fångar upp avfallet, som i det här fallet är slaktavfall, men produkterna går att applicera i många branscher där det ställs höga krav på partikelavskiljning och vattenrening, säger Jörgen Edelmalm.

Kundnyttan från installationen kan ses direkt och i det här fallet syns en märkbar skillnad.

– Antalet rensningar minskade drastiskt och arbetsmässigt blev det ett lyft för slakteriets medarbetare då handpåläggningen blev avsevärt mindre. Istället blev arbetsflödet mer effektivt och installationen medförde en stor förbättring hos vår kund. Dessutom kommer investeringskostnaden betala av sig redan efter sju till nio månader vilket är en annan viktig faktor, säger Jörgen Edelmalm.

Är ni också intresserade av att veta hur Hydria Water kan förbättra era arbetsprocesser? Hör av er till oss redan idag!

pipe metal texture inside

Vår nya spridare tål upp till 70% mer belastning

På Hydria Water jobbar man ständigt med innovation och att utveckla både arbetssätt och produkter framåt. När en kund fick oförutsedda problem med en spridare och behövde en robustare maskin på grund av kraftig vind jobbade konstruktionsavdelningen fram en helt ny heavy duty-spridare.

-Den är extremt tålig mot vind och snedbelastning. Vi har utvecklat konstruktionen med bland annat nytt topplager och fått en maskin som tål 60-70% mer belastning, med samma komponentkostnader, säger Andreas Riedel, teknisk chef på Hydria Water.

Konstruktionsavdelningen jobbar som ett team och Andreas förklarar hur de i ett första steg gör olika skisser på produktförslag som de sedan simulerar i ett simuleringsprogram. Därefter diskuterar man och går i samråd vidare med ett av förslagen – i det här fallet en prototyp av en heavy duty-spridare som nu varit installerad och i drift sedan ett år tillbaka på ett reningsverk i Gnosjö.

Fälttest i Rävlanda – ”Det tog bara 2 veckor innan man såg resultat”

Sedan februari utför Hydria Water ett fälttest av kanalfilter på reningsverket i Rävlanda, och ytterligare en, ännu hemlig, patentsökt lösning.

-Tidigare fanns ett äldre trappstegsgaller, nu kommer vattnet från pumpstationen istället till vårt kanalfilter som är det första steget i reningsverket som hanterar omkring 3500 pe, förklarar Rikard Karlsson på Hydria Water.

Under 2019 var reningsverkets totala rensmängd 550kg och med det nya kanalfiltret har uppsamlingen nästan blivit för effektiv och mångdubblats till 450 kilo på två månader.

Patrik Eliasson är drifttekniker på Rävlanda reningsverk och berättar skrattande om hur det blev panik-inköp av sopkärl när den nya maskinen kom på plats.

-Innan räckte det med två sopkärl på en vecka, men med den här behöver man sex sopkärl på en vecka!

Fält-testet är det största som genomförts på verket sedan ombyggnationen för 20 år sedan enligt Patrik.

-Jag är helnöjd, det har inte strulat någonting. Det gamla gallret är på väg att ge upp men nu vet jag inte om jag vill byta tillbaka till ett likadant längre…Det är bättre teknik och resultat med denna lösningen – dessutom blir det inte lika mycket sedimentering av sand och grus i maskinen som den tidigare, säger han och fortsätter:

-Försedimenteringsbassängen har också blivit renare än tidigare och slamförtjockaren likaså. Det tog bara två veckor innan man såg en förändring i sedimenteringsbassängerna och i slammet, nu är det inte alls lika mycket trasor och tops.

Sedan starten i februari till i mitten av maj, har maskinen arbetat 130 drifttimmar. I slutet av sommaren avslutas projektet.

-Vi är väldigt tacksamma över att vi har fått den här möjligheten. Samarbetet har fungerat väldigt bra, verket ligger i vår direkta närhet och ger oss möjligheter till spännande produktutveckling, säger Rikard.

Patrik Eliasson, drifttekniker på Rävlanda reningsverk, och Rikard Karlsson från Hydria Water.

Information Hydria Water Covid-19

Hydria Water följer dagligen utvecklingen av Covid-19 och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. I dagsläget är produktion och försäljning igång som vanligt och man fortsätter att producera, leverera och serva utrustning till reningsverken.

-Vår verksamhet är igång men med förhöjda säkerhetsåtgärder. Vi vill passa på att uppmana alla att tänka på vad ni spolar ner i toaletterna. Hushållspapper och våtservetter löser inte upp sig till skillnad från toalettpapper, det kan lätt klumpa ihop sig och fastna i ledningar och pumpar och orsaka onödiga stopp i avloppen, hälsar Andreas Riedel, teknisk chef på Hydria Water.

Tveka inte att kontakta försäljning för offerter, teknisk support eller rådgivning vid projektering!

Hydria Water

 

Hydria Water på invigningen av Sobacken

Den 12:e september invigdes Sobacken under högtidliga former med lunch och guidad visning. Hydria Water har levererat produkter för 10 miljoner kronor, och var på plats för att fira.

Med ett nytt avloppsreningsverk och biobränslebaserat kraftvärmeverk har Borås uppgraderats till nästa generation. Det nya avloppsreningsverket möjliggör en utökning av avloppsmängder samtidigt som utsläppsnivåer på kväve, fosfor och organiskt material ligger på rekordlåga nivåer. Miljöpåverkan kommer drastiskt att minska och Borås har nu ett av världens renaste avloppsvatten och kraftvärmeverket kommer att producera miljösmart fjärrvärme och förnybar el till boråsarna i många år framöver.

-Det är tryggt att ha anläggningar som kan göra både värme och elektricitet och dessutom vara i världsklass, som den här anläggningen, säger Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister, som tillsammans med landsbygdsminister Jennie Nilsson var på plats på invigningen på Sobacken.

Hydria Waters produkter finns med i flera delar av anläggningen och man har bland annat levererat sandfångskrapor, dekanteringsrännor, avdragsrännor, för- och mellansedimenteringsskrapor och maskiner till Actiflo – en reningsprocess framtagen av Veolia Water Technologies.

-Det är den enskilt största ordern för VA Teknik Sweden, och det känns fantastisk kul att få förtroendet att leverera till Sobacken, säger Martin Jingnäs, vd på Hydria Water.

Korta fakta om Energi- och Miljöcenter:

Avloppsreningsverket är dimensionerat för följande kapacitet och utsläppsvärden:

  • PE (personekvivalenter): 150 000
  • Maxkapacitet: 10 000 m3/h
    Kväve (Ntot): 8 mg/l (årsmedelvärde)
  • Organiskt material (BOD7): 8 mg/l (kvartalsmedel-värde)
  • Fosfor (Ptot): 0,2 mg/l (kvartalsmedelvärde)

Kraftvärmeverket kommer elda biobränsle: 475 GWh

Förnybar el: 155 GWh
Fjärrvärme: 375 GWh

Hydria Water rustar upp Kievs största avloppspumpstation

20171020_100033

Nyligen invigdes ombyggnationen av Kievs största avloppspumpstation, Obolon, dit Hydria Water levererat ett flertal produkter. På invigningen medverkade representanter från borgmästarens kontor, svenska ambassaden och flera journalister från tidningar och tv.

Den totala kostnaden för projektet att modernisera Obolon var cirka 44 miljoner UAH, och genomfördes inom ramen för ett omfattande program för modernisering av huvudstaden. Den nya utrustningen kommer bland annat att göra det möjligt för stationen att spara på energikostnaderna avsevärt.

-Vi har redan minskat energiförbrukningen med 20 procent, och har för avsikt att minska det ännu mer, säger biträdande chef för driften av avloppspumpstationer Yuri Romanko till ABC News.

Projektet har genomförts av Hydria Waters återförsäljare AWP Nordic i Kiev.

Merry Christmas!

winter-89262_1920 (1)

Hydria Water would like to wish all our clients, partners and employees a Merry Christmas and a Happy New Year!

God Jul och Gott Nytt År!

winter-89262_1920 (1)

Vi på Hydria Water önskar alla medarbetare, vänner, samarbetspartner och kunder en God Jul och ett Gott Nytt År!