Framtagning av effektiv slamhantering i samarbete med AVVATech

Efter tidigare väl genomförda samarbeten med AVVATech hörde kunden ånyo av sig för att vi gemensamt skulle ta fram en lösning för slamhanteringen till deras slutkund.

– Vi har tidigare beställt transportörer av Hydria Water och varit väldigt nöjda, därför återtog vi kontakten för att inleda ett nytt samarbete för ytterligare effektiva lösningar, säger Andreas Lindström, konstruktör på AVVATech.

Transportörerna används för transport av avvattnat slam, och med hjälp av elektroniska ställdon fördelas slammet ut jämnt i en container. Slamhantering på ett hållbart och effektivt vis – en del av vattnets kretslopp.