Från avloppsvatten till resurs

Hydria Water är en del av att omvandla avloppsvatten till resurs. Med en stark strävan mot att skapa en renare värld är vi en partner för ökad hållbarhet i vattenreningsprocesser i verksamheter och samhällen, där vi hjälper våra kunder att möta växande behov av vattenrening.

Med Hydria Waters högkvalitativa produkter och lösningar som en del av vattenreningsprocessen kan avloppsvatten återställas till sitt naturliga tillstånd och åter bli en värdefull resurs.

Såväl produktutveckling som tillverkning finns i Sverige. Med våra lösningar för mekanisk vattenavskiljning kan ni uppnå morgondagens vattenrening redan idag.