Goda synergier när eftermarknad och försäljning samarbetar

När det kommunägda bolaget Roslagsvatten behövde rusta upp sin anläggning i Blynäs fick Hydria Water åter förtroendet att genomföra såväl besiktning som leverans av nya delar.

– De senaste åren har Hydria Water levererat bland annat skrapspel, galler och spridare till Roslagsvattens olika anläggningar, samt ansvarat för löpande service. Vid en ordinarie servicebesiktning på Blynäs-anläggningen upptäcktes att bland annat tre kedjeskrapspel behövde renoveras, säger Jörgen Edelman, Service Manager, Hydria Water.

– Tack vare gott samarbete med Roslagsvattens personal i Blynäs och smidiga processer internt kunde Hydria Water snabbt få såväl förslag, offert och reservdelar på plats och minska risken för driftavbrott, berättar Johan Fritz, Technical Account Manager, Hydria Water.

Roslagsvatten uppmärksammade Hydria Waters snabba insats i ett berömmande inlägg på LinkedIn, ett fint kvitto på att engagemang, kunskap och service skapar kundnytta både på kort och lång sikt.