Hopslagning som förenklar för våra kunder

En av anledningarna till den pågående hopslagningen av varumärkena Hydria Water, Mellegård & Naij och VA Teknik är att underlätta för våra kunder. Flertalet olika parametrar ur ett kundperspektiv har noggrant setts över inför detta.

– Idag har våra kunder en kontaktyta istället för flera vilket vi upplever gör allt enklare för kunden. Nu gör de affären och får produkten samt service från ett samlat bolag, inte från flera, säger Robert Bjursten, VD på Hydria Water.

Genom att vi samlar organisationen och slår samman våra system och processer skapar vi nu ett modernt och attraktivt företag som alltid är tillgängligt för kunden.

Hydria Water