Hydria Water rustar upp och effektiviserar Arboga reningsverk

Just nu pågår en omfattande renovering av Arboga reningsverk som varje dag renar cirka 6000 kubikmeter avloppsvatten. Efter en vunnen upphandling under hösten 2021 tillverkar och installerar vi på Hydria Water just nu nya maskiner för reningsverket i samarbete med Ståthöga MA Teknik. Vi ansvarar för nya plastkedjeskrapor och Ståthöga MA Teknik ansvarar för betongrenovering av sedimenteringsbassängerna.

Att renovera verket, som idag är utrustat med linvagnar, kommer att effektivisera hanteringen av slambortförsel då vi i stället installerar plastkedjeskrapor. Dessutom blir reningsverket mer driftsäkert och energieffektivt. Ett större projekt med hållbarhet i fokus som säkerställer att reningsverket kan fortsätta arbeta på ett effektivt, miljövänligt och hygieniskt sätt i många år framöver.

Hydria Water Arboga