Hydria Water har uppgraderat Finspångs Tekniska Verk

Finspångs Tekniska Verk har utökat kapaciteten på sin grovrening på Axsäter avloppsreningsverk för att leva upp till nuvarande flödeskrav.

Den nya grovreningen klarar av 2000 m3/h och utöver nya galler har även tillhörande renspress och rivare installeras. Hydria Water tecknade avtal med Aquasvea och har levererat två trappstegsgaller, två tvättpressar och två rivare med tillhörande styrskåp. Vid installation av den nya grovreningen har Hydria Waters mobila containerlösning använts för att hantera den tillfälliga driften. Hydria Water stod även för montage, driftsättning och utbildning av levererad utrustning.