Kompetens tillvaratas och tekniksynergier skapas i Hydria Waters sammanslagning

När Hydria Water 2021 valde att samla sina varumärken Mellegård & Naij och VA Teknik Sweden under säljbolagets namn blev tre bolag till ett och tillverkningen flyttades till en modern produktionsanläggning i Viared utanför Borås. Syftet med sammanslagningen var alltid att stärka och förbättra helhetserbjudandet till kunden, genom smartare processer, samlad produktutveckling och tillvaratagande av synergieffekter och kompetens.

– När det nu blivit dags att summera sammanslagningen kan vi konstatera att vi har uppnått våra övergripande mål med fusionen på alla nivåer. Förutom att vi har byggt en produktionsanläggning i världsklass och framgångsrikt flyttat tillverkningen dit har vi också lyckats ta vara på den stora kompetens som finns i bolaget, inte minst genom starten av vårt Kompetenscenter i Skövde, säger Robert Bjursten, vd Hydria Water.

Mellegård & Naijs specialområde var produkter och lösningar för avloppsanläggningars inloppssida och

VA Teknik Swedens specialkompetens låg inom slamhantering, bassänger med mera. I och med sammanslagningen av bolagen samlas nu all kompetens i en utvecklingsavdelning, vilket gör att det blir en effektivare process när kundanpassade helhetslösningar tas fram.

– Vi kommer kunna arbeta mer effektivt och holistiskt med kundunika lösningar när alla kompetenser samverkar i ett och samma bolag. Den stora tekniska kompetens som fanns i både Mellegård & Naij och VA Teknik Sweden har nu koncentrerats till en heltäckande utvecklingsavdelning, där vår nya teknikhub i Skövde blir en viktig pussel-bit, säger Robert Bjursten.

Mattias Ahlstrand, Mechanical Design Engineer och platsansvarig på Hydria Waters Kompetenscenter i Skövde, bekräftar att sammanslagningen är lyckad, även om den inneburit en stor omställning och mycket arbete. Dels med fysisk flytt till nya lokaler, dels implementering av nya digitala system för säkerställande av tillgång till ritningar och annan dokumentation om kundanläggningarna.

– Det bästa är att vi nu blir ett bolag, det underlättar mycket jämfört med tidigare. Nu kan vi fokusera framåt och göra det vi är bäst på, att utveckla kundunika och hållbarhetsoptimerade helhetslösningar för avloppsanläggningar åt våra kunder i Sverige och utlandet, säger Mattias Ahlstrand.

I samband med sammanslagningen fick samtliga anställda i produktionen på den tidigare anläggningen

i Skövde nya arbeten, utan behov av omställningsåtgärder.

– Vi är oerhört glada att alla våra tidigare anställda kunde gå vidare till nya jobb. Det är ett bra kvitto på hur hög kompetens vi har inom organisationen, säger Robert Bjursten.