Långa samarbeten leder till globala affärer

Tillsammans med en av våra återförsäljare har Hydria Water tecknat ett kontrakt i Nya Zeelands tredje största stad, Christchurch.

Kontraktet innebär en leverans av flertalet trappstegsgaller till stadens reningsverk som renar 190 miljoner liter vatten om dagen från stadens hushåll, företag, industrier och butiker. Trappstegsgallrena levereras nu under hösten 2021.

Affären har skapats genom goda relationer med vår återförsäljare och ett långt samarbete med tidigare leveranser av maskiner. Vi ser ett stort värde i vårt breda nätverk av erfarna partners runt om i världen som gör det möjligt för oss att tillsammans leverera våra produkter till flertalet världsdelar.

Hydria Water Nya Zeeland