Modern teknik sänker kommuners vattenreningsanläggningars kostnader avsevärt

Kommunerna har inte bara stora pengar att spara på att byta till modern utrustning för vattenrening, det finns även viktiga miljömässiga fördelar.

– Tack vare vår miljömässigt fördelaktiga utrustning sparar kommunerna stora pengar, säger Tobias Barrstrand, vd, Hydria Water.

Hållbarhetsnominerade Boråsföretaget Hydria Water har under lång tid utvecklat högeffektiva sedimenterings- lösningar som kan sänka energiförbrukningen för renshantering och vattenrening avsevärt samtidigt som processeffektiviteten blir högre och föroreningarna minskar betydande.

Hydria Water är ett hundra procent svenskägt bolag. Alla produkter och lösningar utvecklas och tillverkas i Sverige, med ett hållbarhetsfokus som genomsyrar hela verksamheten. I Sverige finns drygt 1200 reningsverk som årligen processar runt 1,5 miljarder kubikmeter avloppsvatten. I anläggningar med gammal utrustning och teknik är elförbrukningen ofta hög, ju äldre utrustning, desto mer energi går åt för renshantering, partikelavskiljning och vattenrening.

– Det finns stora miljömässiga och ekonomiska fördelar i att uppdatera sin maskinpark med exempelvis ny sedimenteringsutrustning. Hydria Waters lösningar är ofta flera gånger mer energieffektiva än såväl nya som gamla lösningar på marknaden.

Som partner till kommuner och andra aktörer inom renshantering, avlopp och vattenrening vill Hydria Water bidra till en klimatneutral VA-bransch. För att åskådliggöra hur mycket kommunernas vattenrenings- verk och avloppsanläggningar kan vinna på att byta till modern sedimenteringsutrustning har Hydria Water tagit fram ett energibesparingsverktyg, där man i realtid ser dagens kostnader, ekologiskt footprint samt potentiella besparingar. Energibesparingskalkylen finns på hydriawater.com/smartva

– Med detta i fokus utvecklar vi produkter och lösningar som omvandlar använt vatten till en ny resurs samtidigt som energiförbrukningen minimeras, säger Andreas Riedel, teknisk chef på Hydria Water, som har utvecklat energibesparingsverktyget.

Med höga elpriser finns risken att anläggningar sänker kraven på avskiljning och vattenrening, så att de hålls precis inom godkända mätvärden. Hydria Water vill lyfta fram att man inte behöver välja bort miljöaspekten för att spara pengar.

– Med modern och högeffektiv sedimenterings- utrustning är det möjligt att både optimera energi-förbrukningen, spara pengar och rena avloppsvatten effektivt.

Avloppsvatten ses idag som en användbar resurs och i kommunernas uppdrag ligger att tillvarata detta i så hög grad som möjligt samtidigt som föroreningar och miljöpåverkan minimeras.

– Med rätt utrustning får kommunerna lägre kostnader för högre avskiljning, vilket leder till minskade föroreningar.

– Syftet med vår energibesparingskalkyl är att ge kommuner och anläggningar bättre förutsättningar att fatta kloka investeringsbeslut, så att de bäst kan tillvarata använt vatten som en cirkulär resurs, både idag och i morgon, säger Tobias Barrstrand, vd, Hydria Water.

Du kan ladda ner pressmeddelandet här.