Nora kommun bygger nytt reningsverk från grunden

Det nuvarande reningsverket byggdes i slutet på 1950-talet och anläggningen har byggts till och utrustning har bytts ut under årens lopp. För att Nora kommun ska kunna växa och fler områden kunna anslutas till den kommunala avloppsreningen beslutades att ett nytt reningsverk skulle byggas. Det nya placeras intill det befintliga verket och på så sätt kan man hålla det gamla reningsverket i gång ända tills det nya kan tas i drift.

Det gamla verket har öppna bassänger men det nya kommer att ha en överbyggnad som kommer förbättra arbetsmiljön avsevärt. Det kommer även bidra till bättre klimat runt reningsverket eftersom tak på alla delar minskar problem med lukt- och buller.

Elva Processautomation har ingått ett partneringavtal med Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för bygget av det nya reningsverket. Hydria Water har i sin tur tecknat avtal med Elva Processautomation om att tillverka och leverera plastkedjeskrapor, dekanteringsrännor och avdragsrännor till fem sedimenteringsbassänger.

Bygget påbörjades med schaktning i slutet av 2020 och projektet beräknas pågå fram till sommaren 2022. Maskinerna håller just nu på att tillverkas och ska monteras av Hydria Water inom kort.

Hydria Water Nora

Hydria Water Nora

Hydria Water Nora