Om Hydria Water

Hydria Water AB säljer och marknadsför produkter och lösningar inom avloppsvattenrening. Tillsammans med våra systerbolag har vi lång erfarenhet och stor kunskap och erbjuder produkter, installation och service. All utveckling, konstruktion och produktion sker i Sverige med ett nära samarbete mellan säljare, konstruktörer och montörer. Vi har sedan 60-talet levererat utrustning till reningsverk till hela världen.

Våra varumärken är VA Teknik Sweden och Mellegård & Naij AB

VA Teknik Swedens namn är välkänt på den skandinaviska vattenreningsmarknaden. Företaget är marknadsledande i Sverige inom områdena slamskrapor och utrustningar till sedimenteringsbassänger.

MN Mellegård & Naij AB utvecklar och tillverkar mekanisk utrustning för vattenrening och avfallshantering över hela världen.

Hydria Invest

Hydria Water ingår i den Boråsbaserade koncernen Hydria Invest. Det är en familjeägd koncern med tyngdpunkt på svensktillverkade kvalitetsprodukter inom ventilation och vattenrening. I koncernen finns också ett antal servicebolag. Läs mer på www.hydria.se

VA Teknik Sweden – innovativa lösningar för en renare värld.

Våra produkter är marknadsledande. Med svensk innovation och kvalitet, energieffektiva produkter och hållbara lösningar vill vi vara det självklara valet inom vattenrening.

VA Teknik Sweden är ett svenskt företag vars namn är välkänt på den skandinaviska vattenreningsmarknaden. Företaget är marknadsledande i Sverige inom områdena slamskrapor och utrustningar till sedimenteringsbassänger.

VA Teknik Sweden har levererat slamskrapor runt om i världen till mer än 4000 applikationer under de senaste 40 åren.

Våra säljare, tekniker och konstruktörer är beredda att hjälpa dig med att tillgodose dina behov av säker sedimentering och slamtransport i sedimenteringsbassänger. Rektangulära eller cirkulära spelar ingen roll!

Verksamhetsområden

Vatten- och avloppsrening
Svensk vattenreningsteknik har högt internationellt anseende. VA Teknik Sweden har som mål att upprätthålla en kvalitetsnivå som svarar mot detta anseende. Verksamheten är idag fokuserad på marknadsföring och försäljning av egenkonstruerade produkter och agenturprodukter inom VA.

Slamskrapteknologi
Avskiljning av slam i avloppsreningsprocesser görs genom sedimentering i bassänger, antingen rek- tangulära eller cirkulära. Bassängtyp beror ofta på olika länders tradition. I Skandinavien dominerar den rektangulära formen. Rektangulära bassänger kan utrustas med kedjeskrapor eller linskrapor.
Den vanligaste utrustningen i cirkulära bassänger är periferidriven slamskrapa med brygga, men vi kan även erbjuda en kedjedriven slamskrapa för cirkulära bassänger.

Vanlig kringutrustning i sedimenteringsbassänger är flytslamavdrag av olika konstruktioner beroende på bassängform och skraputrustning. Vår specialitet är automatiserade, motordrivna flytslamrännor för rektangulära sedimenteringsbassänger.

Lamellsedimentering
Ett viktigt komplement till den traditionella sedimenteringstekniken är lamellsedimentering. Vi kan genom vår samarbetspartner Enexio i Tyskland erbjuda TUBEdek®, ett flexibelt sedimenteringsprogram för såväl rektangulära som cirkulära bassänger.

Biobäddsutrustning
Biospridare och media för biobäddar ger möjligheter till kompletta leveranser av både spridare och media eller bara media eller spridare – allt efter kundens behov. Vår biospridare med ställbara koppar och konisk renslucka är en väl beprövad och säker produkt, liksom Enexio’s media PLASdek® och BIOdek® för biobäddar. Tillsammans med VA Tekniks och Enexio’s samlade kompetens ger vi dig som kund trygghet när biobädden skall byggas eller renoveras.

Mellegard & Naij.

Mellegård & Naij AB är ett helsvenskt företag som tillverkar och  säljer fingaller och utrustning för rens och sandhantering för bl. a. avloppsreningsverk. Vi besitter en kompetens baserad på kunskap och lång erfarenhet och idag har vi vår marknad över hela världen.

Vi kan erbjuda de bästa och modernaste maskinerna för inlopps-delen till avloppsreningsverk eller till motsvarande insatser inom  industriell vattenrening. Vi erbjuder högkvalitativa produkter med lång livslängd, skräddarsydda för resp. anläggning och därtill god service. Vi drivs av ett innovativt tänkande och efter lång tid i branschen kan vi ge det där lilla extra under upphandling, leverans, installation och service när produkten är i drift.

Vi har jobbat med mekanisk avskiljning och rensutrustning sedan mitten av 80-talet då vår huvudprodukt trappstegsgaller introducerades. Vårt Cross Screen XS och övrig utrustning bygger på vår samlade erfarenhet ända sedan dess. Trappstegsgaller förefaller enkla men kräver stor erfarenhet. Vårt Cross Screen är det modernaste, kraftigaste och mest totalekonomiska rensgallret på världsmarknaden.