Produkter som gör verklig nytta för anläggningar 

Hydria Water blickar ständigt framåt för att se hur anläggningar runt om i världen kan förbättras. Genom svenskt ägande, svensk tillverkning, hög kompetens och nyfikenhet för framtiden vill verksamheten utvecklas med samhällets framtida behov i fokus.   

– Vi pratar ofta om att ta fram innovativa produkter och syftet är att det ska skapa en verklig affärsnytta för våra kunder. Det ska vara hållbara produkter som gör skillnad för anläggningar över tid, säger Andreas Riedel, CTO på Hydria Water. 

 Målet är att erbjuda kunderna de bästa lösningarna för hållbar vattenrening och tillsammans med andra aktörer vill Hydria Water vara med och skapa klimatsmarta städer och samhällen, värna om naturens resurser och minska vårt avtryck.  

 – Genom att skapa produkter som exempelvis sänker elförbrukningen och effektiviserar användarens arbete är vi med och bidrar till ett varaktigt samhälle. Nu efterfrågas hållbara och energieffektiva produkter i en allt större omfattning och där kan vi vara med och bidra.  

 Hydria Water har alltid haft ett starkt fokus på miljön och tillsammans med våra kunder tar vi nu steget in i framtiden.  

 – De produkter som vi utvecklar och tillverkar ska både förbättra och förenkla anläggningarna samt göra att anläggningen lämnar mindre klimatavtryck på kort och lång sikt. 

 För att visa hur mycket kommunernas vattenreningsverk och avloppsanläggningar kan vinna på att byta till modern sedimenteringsutrustning har Hydria Water tagit fram ett energibesparingsverktyg, där man i realtid ser dagens kostnader, ekologiskt footprint samt potentiella besparingar. Energibesparingskalkylen finns på vår webbplats.