Media för biobäddar

Biologisk vattenrening bygger på ett nära samspel mellan vatten, luft och bakterier.

Avgörande för resultatet i en biobädd är bl.a. en stor kontaktyta mellan vatten och luft. Vårt biobäddsmaterial PLASdek® och BIOdek® har en struktur som ger en stor, effektiv kontaktyta mellan vatten och luft. En enda kubikmeter innehåller en kontaktyta på upp till 243 kvadratmeter!

Användning:

Biobäddsmaterialet används som fyllnadsmaterial i biobäddar och biorotorer på kommunala och industriella vattenreningsverk.

Fördelar:

Stor kontaktyta luft/vatten. Genom sin krysstruktur fördelar materialet vattnet jämt i bädden, detta medför en lång genomrinningstid som höjer effektiviteten. Materialet bildar en självbärande bädd, d.v.s. den belastar inte de omgivande väggarna. Lågt tryckfall, luftning kan ske genom självdrag.