Combi Unit CU

Combi Unit CU är ett komplett mekaniskt förbehandlingssystem för vattenrening. Som alternativ till betongbassänger.

FÖRDELAR

– Modern konstruktion av kraftigt rostfritt högkvalitetsmaterial
– Modulbyggd med enkelt valbara maskintyper.
– Flera olika alternativ av rensavskiljning tex grovgaller, fingaller, alt sil.
– Alternativ rensbehandling tex tvättpress, skrupress, kolvpress.
– Alternativ sandfångskonstruktion tex luftat, oluftat, fettfång.
– Hydraulik enligt internationellt vedertagna normer.
– Helt sluten, säker och hygienisk.

FUNKTION

• Rensavskiljning med Cross Screen XS alternativt Sprialsil SS.
• Rensbehandling med TP tvättpress.
• Sandavskiljning med rektangulärt långsandfång eller circulärt vortexsandfång.
• Sandfånget kan vara luftat eller oluftat.
• Sandbehandling med bottenskruv och utmatningsskruv.
• Fettavskiljning med ytskrapa, skrapbord och lagringssump.
• Blåsmaskin och fettpump.