Externslammottagare EX

Externslammottagare EX är ett komplett system för avskiljning av fasta partiklar (rens, skräp) från slam eller vatten. Slambilar kan ansluta direkt till tanken.

FÖRDELAR

– Modern konstruktion av kraftigt rostfritt högkvalitetsmaterial
– Flera olika alternativ av rensavskiljning.
– Alternativ rensbehandling. Tvättpress, Skruvpress, Kolvpress.
– Anpassningsbara tankkonstruktioner med stenfälla och avluftning.
– Sluten & ventilerad. Säker & hygienisk med lätt öppningsbara luckor.

FUNKTION

Vid rensavskiljning med Cross Screen XS behålls slammet koncentrerat tack vare självrensningen hos Cross Screen utan vattenbehov.

Slammottagare EX kan bestå av:
Mottagningstank med energidämpare för processvatten.
Skruvtransportör SC stenfälla.
Cross Screen XS fingaller 3-6mm.
Tvättpress TP.
Rivare MT.