Bandsil PG

Bandsil PG avskiljer fasta partiklar (rens, skräp) från vatten.

FÖRDELAR

– Modern konstruktion av kraftigt rostfritt högkvalitetsmaterial
– God avskiljning vid många applikationer.
– Rostfria kedjor och brythjul.
– Alternativa lösningar för bandrengöring minskar spolvattenbehov.
– Helt sluten, säker och hygienisk med lättöppnade inspektionsluckor.

FUNKTION

Ett sammanlänkat band av silpaneler drivs runt och silar vattnet. Det avskilda materialet transporteras upp av bandet och borstas automatiskt av vid utlastningen. Borsten och en rengöringsramp håller bandet rent.