Spiralsil SS

Spiralsil SS avskiljer, tvättar och avvattnar fasta partiklar (rens, skräp) från vatten.

FÖRDELAR

– Billig i inköp, enkel konstruktion för smala kanaler.
– Kvalitetskonstruktion av kraftigt högkvalitetsmaterial.
– Passar små stabila lågkoncentrerade flöden och enklare applikationer.
– Inbyggd tvättning, pressning och rivning.
– Gemensam drivning för sil och press.
– Helt sluten, säker och hygienisk.

FUNKTION

Spiralsilen består av en roterande spiral med en borste som rengör en silkorg. Silkorgen finns i utföranden med hål eller spalter. Spiralsilen monteras i kanal eller tank.