Trumsil RS

Trumsil RS avskiljer partiklar från vatten.

FÖRDELAR

– Enkel kraftig kvalitetskonstruktion för pumpade flöden.
– Separerad smuts/rensida eliminierar sk ”carry over”.
– Kan användas som förbehandlingssteg före membranfilter.
– Utbytbara alternativa filtersilpaneler, microsilduk, perfoplåt, spaltsil.
– Sluten, säker och hygienisk med lättöppnade inpektionsluckor.

FUNKTION

Vattnet silas igenom trumman inifrån. Trumman lutar och skovelblad inne i trumman matar ut det avskiljda materialet samtidigt som vattnet silas igenom. En borste och en rengöringsramp håller trumman ren.