Lamellsedimentering

Enexio’s lamellsedimenteringssystem TUBEdek® har med framgång installerats på kommunala och industriella avlopps- och vattenreningsverk runt om i världen.

Användning:

Lamellsedimentering är avsedd att öka sedimenteringskapaciteten i gamla och nya sedimenteringsbassänger.