Avdragsränna

VA Tekniks avdragsrännor är avsedda för att avlägsna ytvatten från rektangulära och cirkulära sedimenteringsbassänger och är tillverkade av rostfritt stål med Thomson överfall.

Fördelar

Avdragsrännor dimensioneras alltid efter kundens eller anläggningens specifika behov. Vi tillverkar lösningar för alla typer av bassänger – cirkulära eller rektangulära bassänger.

Användning

Avdragsrännor används vid rening av avloppsvat­ten, industriella reningsverk, massa & pappersbruk e.t.c. för att avlägsna ytvatten från sedimenterings­bassängerna.

Funktion

VA Tekniks avdragsrännor är tillverkade i rostfritt stål och utförda med Thomson överfall. Avdragsrännorna stöds i kanterna av höj­ och sänkbara konsoler. Kon­solerna monteras mot bassängens betongväggar eller överliggande balkar.