Cross Screen XS

Cross Screen XS är ett maskinrensat trappstegsgaller som avskiljer fasta partiklar (rens, skräp) från vatten.

FÖRDELAR

– Unikt tätt lågfriktionsbottensteg utan plastdistanser ger konstant spaltvidd och högsta avskiljningen av alla trappgaller på marknaden. Detta möjliggör utbyte av perforerade finsilar.
– Självrensande avlastning utan plastdistanser.
– Rejäl konstruktion med kraftiga stabila stavar.
– Stora trappsteg ger säker och hög upptransportkapacitet.
– Länkdrivning eliminerar begränsningar såsom min eller max vattendjup.
– Solida tvärbalkar och hög mekanisk styrka tillåter storagallerbredder >3m.
– Flexibel monteringsvinkel 45-50 grader ger kompakt installation.
– Helt sluten, säker och hygienisk med lättöppnade inspektionsluckor.
– Anpassningsbara stödben för uppsvängning förenklar installation och service.

UNIKA MARKNADSLEDANDE EGENSKAPER

– Patenterat bottensteg
– Enda gallret på marknaden med garanterad spaltvidd även under drift
– Ingen vattenspolning för rensning
– Kraftigaste länksystemet
– Unik utformning på stavar för hög upptransport­kapacitet

FUNKTION

Finrensgaller av trapptyp har unika egenskaper:
2-6 mm trappfingaller ersätter 10-30 mm grovrensgaller i befintliga kanaler med bibehållen kapacitet och hydraulisk profil.
Trappfingaller är helt självrensande utan varken spolning eller borstar.
Trappfingaller har överträffad kapacitet, resultat och totalekonomi inom mekanisk avskiljning.