Kanalfilter TS

Kanalfilter TS är ett unikt koncept för avskiljning av partiklar från vatten.

FÖRDELAR

– Unik konstruktion med marknadens största våtarea. Klarar att kombinera sil och filterteknik.
– Helt separerad smuts/rensida eliminierar s.k. ”carry over”.
– Kan användas som förbehandlingssteg före membranfilter.
– Utbytbara alternativa filtersilpaneler, microsilduk, perfoplåt, spaltsil.
– Kombinerad drivning med integrerad tvättpress.
– Alternativa lösningar för bandrengöring minskar spolvattenbehov.
– Helt sluten, säker och hygienisk med lättöppnade inpektionsluckor.

FUNKTION

Trumman silar vattnet både framifrån, underifrån och bakifrån. Detta ger extremt stor våtyta och tilllåter högavskiljning (filtrering) även i befintliga öppna kanaler med liten tillgänglig tryckförlust. Det avskiljda materialet tvättas, avvattnas och rivs i utmatningsskruven. Kanalfilter TS levereras för kanal eller tankmontage samt med eller utan utmatningsskruv.