Kolvpress RP

Kolvpress RP är en hydraulisk press som pressar, avvattnar och transporterar rensgods och våtavfall.

FÖRDELAR

– Kraftig rostfri konstruktion möjliggör höga presskrafter och goda torrhalter.
– Modern design på beprövat koncept. Klarar stora transportlängder >10m.
– Rostfritt hydraulaggregat.
– Valbar perforeringsyta för hög avvattning och god dränering.
– Tjocka glidskenor ger lång livslängd och klarar stora presskrafter.
– Helt sluten, säker och hygienisk.

FUNKTION

Pressen består av ett rör med en hydrauldriven kolv som pressar fram rensgodset ut i ett rörsystem eller mot annan mothållsanordning som skapar motstånd.