Kvarn RK

Kvarn RK finfördelar material i vatten, slam och avfall.

FÖRDELAR

– Kraftig konstruktion med hus i rostfritt.
– Kan användas både för blöta och torra material.
– Kan monteras slutet mellan rörflänsar såväl som öppet i vattenströmmar, kanaler och schakt.
– Kan kombineras med pressar och rensgaller för att öka respektive maskins effektivitet.
– Hög materialkapacitet.
– Drivenhet enkelt valbar med axelförlängning, dränkbar motor, hydrauldrift.

FUNKTION

Kvarn RK kombinerar fördelarna hos avloppsrensskärare och industriavfallskvarnar. Och hanterar både blöta och torra material i såväl slutna rör som öppna kanalflöden.

Långsamt motroterande knivhjul säkerställer att allt material som passerar mals.

Fleraxlade våtavfallskvarnar är beprövade sedan 40 år med tiotusentals referenser. Konceptet är en vidareutveckling från rensskärare och torravfallskvarnar för att möta dagens krav.