Rivare MT

Rivare MT är ett tillbehör för t.ex Tvättpress TP.

FÖRDELAR

– Skjutande drivning för högre kapacitet och säkrare drift.
– Montering vid slutet av rörsystemet ger fler installationsmöjligheter.
– Rivning av renset ger god avluftning och bättre arbetsmiljö.
– Helt sluten, säker och hygienisk.
– Ökad TS-halt.
– Renare rensgods.

FUNKTION

Rivaren anpassar driftförhållandet för tvättpressen kontinuerligt vilket ger optimalt kontrollerad uppehållstid som i sin tur ger hög urtvättning och avvattning.

Kan monteras horisontellt, vertikalt eller vinklat.