Skruvtransportör CO

Skruvtransportör CO används för transport av tex gallerrens, slam, sand, avfall.

FÖRDELAR

– Modern konstruktion som klarar brant och vertikal transport.
– Kraftig spiral och tråg möjliggör höga vridmoment och långa transporter.
– Tjocka enkelt utbytbara slitbeläggsegment i alternativa material.
– Modulkonstruktion för enkel anpassning av inlopp, utlopp, stödben, dränering etc.
– Finns i utförande med presszon och dränering för avvattning/komprimering av rens och våtavfall.
– Enkelt utbytbar drivenhet för flexibilitet vid inbyggnad och fabrikatval.
– Helt sluten, säker och hygienisk.

FUNKTION

Finns i utförande med presszon och dränering för avvattning och komprimering. Och även med rörtråg.

Spiralens rotation och materialets grepp i tråget ger frammatning. Drivningen kan vara skjutande eller dragande. Skruvspiralen finns med eller utan axel. Slitinlägg är heltäckande plastsegment, stålslitskenor.