Washpress Gamma WPG

Vi har utvecklat en helt ny och patenterad teknik med upp till 60 procent torrsubstanshalt. Tryckluft tillförs genom dräneringens perforering och skiljer av organiska föroreningar från rens utan att slå sönder trasorna som i stället kan komprimeras i sin helhet.

FÖRDELAR

Hög prestanda – Under rätt förutsättningar nås en torrsubstanshalt på över 60 procent jämfört med konventionell teknik som når cirka 35 procent.
Enkelt underhåll – Minskar risken för driftstopp och ger mindre slitage vilket innebär en kostnadsreducering för kunden.
Påverkar inte nästa process – Möjlighet till fettavskiljning i applikationen om man saknar möjlighet till fetthantering i efterföljande processteg.

FUNKTION

Washpress Gamma WPG pressar rensgodset ut i ett rörsystem eller mot annan mothållsanordning som skapar motstånd för skruven. Motståndet ger förutsättningar för att rensgodset ska kunna avvattnas och uppnå så hög torrsubstanshalt som möjligt. Med Washpress Gamma WPG kommer vi upp till över 60 procent torrsubstanshalt.