Tvättpress TP

Tvättpress TP är en skruvpress som tvättar, pressar och transporterar rensgods och våtavfall.

FÖRDELAR

– Kraftig dubbeltrågkonstruktion möjliggör höga vridmoment och höga torrhalter.
– Dubbeltråget tillåter lång inloppslängd. Sparar in transportörer.
– Dubbeltråget tillåter maximal perforeringsyta av innertråget för hög avvattning och god dränering.
– Kraftig slitstålsbelagd skruv och tjocka glidskenor ger lång livslängd och klarar stora presskrafter.
– Separataxiallagrad skruv som kompenserar för vinkelfel vid slitage och skyddar växellådan.
– Enkelt utbytbar drivenhet för flexibilitet vid inbyggnad och fabrikatval.
– Helt sluten, säker och hygienisk.

FUNKTION

Tvättpress TP pressar rensgodset ut i ett rörsystem eller mot annan mothållsanordning som skapar mot-stånd för skruven. Motståndet ger uppehållstid för tvättning och pressning.

Tvättpressar av skruvpresstyp har följande egenskaper:
Skruvens slutvinge ger stötvis behandling i mindre portioner vilket ger ökad urtvättning och avvattning.
Skruven ger viss sönderdelning av material vilket ger positiva resultat på vissa material.
Kompakt längd och höjd jämfört med tex vissa hydrauliska pressar.