Sandavvattnare SA

Sandavvattnare SA avskiljer och avvattnar sand från vatten. Även gatusand, filtersand och liknande torra material kan hanteras.

FÖRDELAR

– Modern innovativ vidareutveckling av beprövat koncept.
– Väl tilltagen volym och yta möjliggör användning som ”combi unit sandfång”.
– Enklare sandtvättfunktion kan integreras.
– Enkelt anpassningsbar skruvlängd, skruvtyp och in/utloppsplacering.
– Byggd av kraftigt rostfritt högkvalitetsmaterial. Helt sluten, säker och hygienisk med lättöppnade inpektionsluckor.
– Anpassningsbara stödben förenklar installation.

FUNKTION

Sand/vattenblandningen pumpas eller matas till avskiljningstanken där sand separeras och sjunker till botten. Utmatningskruven transporterar upp, avvattnar och matar ut sanden. Överskottsvattnet under inmatning och rinner över en avdragsskant uppe i tanken och släpps ut.